Notícies

 • Foto

  El Síndic remet el col·lapse de l’Institut Nacional de la Seguretat Social al Defensor del Poble

  Recomana adoptar mesures alternatives per corregir la greu situació actual d'accés 

  La institució ja havia advertit sobre el col·lapse de l’INSS i, en conseqüència, sobre la vulneració de drets que suposa

 • foto

  El Síndic analitza abocaments i contaminació d’aigües residuals

  La manca d’estacions depuradores d’aigües residuals fa que 130 municipis de Lleida aboquin les aigües residuals a rius i torrents

  La Comissió Europea ha advertit Espanya de la contaminació per nitrats que s’està produint a les aigües procedents de l’agricultura i la ramaderia

  La institució s’ha adreçat a l’Agència Catalana de l’Aigua i als departaments competents per obtenir més informació sobre les mesures endegades per revertir la situació

 • foto (c) Jordi Soteras

  El Síndic recomana a les administracions que garanteixin l’alimentació d’infants vulnerables durant l’estiu

  Proposa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als ens locals un acord per establir conjuntament mecanismes per garantir, com a mínim, un àpat diari per als infants en situació de privació alimentària durant el mes d'agost i la primera quinzena de setembre
   
  El Síndic també ha posat de manifest el debilitament de les garanties d’alimentació adequada en els períodes de vacances
   
  L'Informe de malnutrició infantil del Síndic de Greuges (2013) va comportar la signatura per part de la Generalitat i les associacions municipalistes d’un protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents

 • foto

  El Síndic alerta al Parlament de les mancances en matèria d'emergència nuclear

  Durant la compareixença posa en relleu la necessitat de consolidar acords i convenis Generalitat-Estat sobre aquesta matèria
   
  Estableix com a prioritàries les millores de la cobertura de mòbil, de l’estat de les carreteres i de la línia fèrria
   
  És urgent actualitzar el PENTA per adaptar-lo a les recents directives europees, que incorporen nous aspectes després de l’incident de Fukushima


 • foto

  El Síndic reclama mesures per combatre el tràfic d’éssers humans en el dia internacional en homenatge a les víctimes

  S'ha d'interpretar la situació personal de la víctima amb relació a la greu vulneració de drets humans que ha patit com a víctima de tràfic d’éssers humans

  Proposa crear una documentació acreditativa de la condició de víctima de tràfic d’éssers humans a les persones nacionals i a les comunitàries per facilitar l'accés als seus drets

  Recorda la importància de garantir l’assistència i la protecció d’aquestes persones i de promocionar els drets de totes les víctimes de tràfic en condicions d'igualtat

Informes