Notícies

 • El Síndic actua d’ofici amb relació a les qüestions suscitades en l’àmbit universitari en coordinació amb els síndics universitaris

  El 29 d'octubre es va iniciar una actuació d'ofici per analitzar les mesures preses per les diferents universitats amb relació a les protestes dels estudiants i les seves reivindicacions

  En el marc d'aquesta actuació, i d'acord amb el treball en xarxa i de respecte institucional a la tasca desenvolupada pels síndics universitaris, es van convocar reunions amb tots per coordinar les intervencions sobre aquesta qüestió

  Tant els síndics universitaris com el Síndic de Greuges de Catalunya han tramitat les escasses queixes rebudes amb relació a les protestes després de la publicació de la Sentència 459/2019

  En la major part dels casos, s'han resolt les queixes plantejades a través del diàleg entre universitat i estudiants

 • FOTO

  El Síndic reclama més garanties en els internaments d'infants per problemes de salut mental

  Informe El dret a la salut mental infantil i juvenil

  Manquen recursos suficients en la prevenció i la promoció de la salut mental, i també en la intervenció precoç

  Cal regular i supervisar que tot internament en centre residencial especialitzat es duu a terme un cop exhaurides totes les opcions alternatives disponibles i durant el mínim de temps possible

  La manca de recursos residencials públics de salut mental i de discapacitat provoca que alguns infants i adolescents siguin ingressats en centres privats sense les garanties necessàries

 • foto (c) Parlament de Catalunya

  El Síndic demana en comissió parlamentària que el desplegament de la Llei de transparència esdevingui una prioritat política

  Compareixença en comissió informes transparència i pluralisme educatiu

  Quatre anys després de l'entrada en vigor de la Llei, un total de 787 ajuntaments presenten un incompliment greu (165) o ampli (622) en la publicació al web municipal dels continguts essencials de la norma

  Recomana que les administracions creïn una unitat responsable de tramitar les sol·licituds d’accés a la informació

  Pel que fa a l’Informe sobre el pluralisme a les aules el Síndic ha subratllat la inexistència d’ adoctrinament sistemàtic a Catalunya
 • foto

  El Síndic lliura al Departament d’Educació el document del Pacte amb les mesures per al nou decret d’admissió d’alumnat

  Pacte contra la segregació escolar
  Entre les mesures proposades destaca l’ampliació de supòsits per determinar la consideració de necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides

  També inclou propostes per promoure l’escolarització d’alumnat socialment afavorit en centres d’alta complexitat, com ara l’oferta singular, i la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres

  El document, que es lliurarà al Parlament, amplia la concepció de l’escolarització equilibrada més enllà del repartiment de l’alumnat amb dificultats. Entre altres aspectes, posa l’accent en la necessitat d’establir les zones educatives heterogènies com a unitats de gestió i planificació del procés d’admissió d’alumnat

  Roda de premsa

Informes