Notícies

 • foto (c) Parlament de Catalunya

  El Síndic demana en comissió parlamentària que el desplegament de la Llei de transparència esdevingui una prioritat política

  Compareixença en comissió informes transparència i pluralisme educatiu

  Quatre anys després de l'entrada en vigor de la Llei, un total de 787 ajuntaments presenten un incompliment greu (165) o ampli (622) en la publicació al web municipal dels continguts essencials de la norma

  Recomana que les administracions creïn una unitat responsable de tramitar les sol·licituds d’accés a la informació

  Pel que fa a l’Informe sobre el pluralisme a les aules el Síndic ha subratllat la inexistència d’ adoctrinament sistemàtic a Catalunya
 • foto

  El Síndic lliura al Departament d’Educació el document del Pacte amb les mesures per al nou decret d’admissió d’alumnat

  Pacte contra la segregació escolar
  Entre les mesures proposades destaca l’ampliació de supòsits per determinar la consideració de necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides

  També inclou propostes per promoure l’escolarització d’alumnat socialment afavorit en centres d’alta complexitat, com ara l’oferta singular, i la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres

  El document, que es lliurarà al Parlament, amplia la concepció de l’escolarització equilibrada més enllà del repartiment de l’alumnat amb dificultats. Entre altres aspectes, posa l’accent en la necessitat d’establir les zones educatives heterogènies com a unitats de gestió i planificació del procés d’admissió d’alumnat

  Roda de premsa

 • Foto

  El Síndic investiga els incidents ocorreguts al servei ferroviari

  Ha demanat informació detallada sobre els fets, sobre l'afectació de línies de tren i sobre les mesures empreses

  També ha preguntat si l'Administració ha coordinat algun tipus d'operatiu amb la companyia operadora (RENFE) per estar amatent als possibles incidents i procurar respostes ràpides per evitar afectacions del servei

  El Síndic apel·la a exercir el dret de protesta de forma pacífica 

Informes