Notícies

 • foto

  El Síndic analitza d’ofici la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i les mesures preses per fer front a la pandèmia del coronavirus

  Cal garantir el dret de les persones amb discapacitat d’accedir a les vies públiques amb la persona cuidadora o acompanyant, lliures de ser increpades i sense portar cap mena d'identificatiu

  Cal evitar que l’alumnat amb discapacitats quedi exclòs del procés educatiu i de la represa telemàtica del curs escolar

  S’han d’identificar les necessitats concretes de cadascun dels centres residencials per a persones amb discapacitat a Catalunya, en matèria de prevenció, protecció i seguiment dels malats

  Cal reforçar els serveis de suport per a la salut mental d’adults i infantojuvenil, i assegurar la continuïtat de la prestació de serveis comunitaris i de programes d'orientació per a situacions de crisi

 • foto

  El Síndic investiga l’actuació de l’Administració en la gestió de la pandèmia del coronavirus a les residències de persones grans

  La institució reclama que les dades siguin clares, actualitzades i transparents per poder analitzar i actuar de forma adequada davant la problemàtica
   
  Cal una coordinació més forta entre els departaments de Treball, Benestar Social i Famílies i Salut
   
  Cal dotar els centres de material d’autoprotecció per a totes les persones i equips dels centres residencials, i també garantir-ne la desinfecció quan calgui

  El lideratge de l’Administració de la Generalitat hauria d’haver estat ferm i clar des de l’inici, i amb una transparència absoluta, per retre comptes davant la societat i les famílies afectades

 • foto

  Comunicat del Síndic en relació amb la prevenció del coronavirus als centres penitenciaris de Catalunya

  El Síndic de Greuges s’ha adreçat al president de la Generalitat i a la consellera de Justícia.

  Tal com va fer públic el 26 de març, el Síndic de Greuges ha iniciat una actuació d’ofici per analitzar la gestió de la crisi provocada per la propagació del virus SARS-CoV2 i la seva incidència en el conjunt dels establiments penitenciaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 • foto

  El Síndic recomana que la represa telemàtica del curs escolar prevegi les situacions de major vulnerabilitat i vagi acompanyada de mesures de compensació de les desigualtats socials i educatives

  L’existència d’una part de l’alumnat que no disposa a la llar dels recursos tecnològics necessaris per desenvolupar l’activitat lectiva de manera virtual, però també la desigualtat en el nivell d’autonomia i d’habilitats digitals dels infants petits condiciona el seguiment en situació de confinament de les activitats lectives.

  Considera necessari detectar la bretxa digital en els infants i dotar de mesures immediates perquè es pugui superar, via recursos tecnològics dels centres o adquirint-ne de nous. 

  Garantir l’acompanyament personalitzat, si convé amb caràcter diari, de l’alumnat amb més dificultats d’escolarització, a través dels diferents canals disponibles, també per via telefònica, postal o a través de missatgeria. 

  Assegurar que la promoció de curs o la graduació no depenguin de l’avaluació feta durant el tercer trimestre i evitar que el confinament comporti un increment de la repetició  de curs. 

Informes