Notícies

Informes

 • Informe al Parlament 2017. Febrer 2018

  Recull de les activitats més destacades del Síndic durant l'any 2017. Inclou un apartat de xifres i un resum de les actuacions més rellevants dutes a terme al llarg de l'any classificades per matèries
 • Informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura. Desembre 2017

  Setè informe anual que l'MCPT lliura al Parlament des que el Síndic va rebre el mandat d'exercir les funcions de prevenció i detecció de la tortura a Catalunya d'acord amb el protocol de l'ONU. 

 • Informe sobre els drets de l'infant. Novembre 2017

  Recull de les principals actuacions que el Síndic ha dut a terme l'any 2017 en defensa dels drets de l'infant, i que afecten drets de la Convenció de les Nacions Unides que han pogut ser vulnerats.
 • Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Juliol 2017

  Informe amb què se dona compliment a la funció d’avaluar anualment la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, encomanada al Síndic de Greuges, d’acord amb el que estableix l’article 93.1 de la Llei.