Notícies

 • foto

  El Síndic recomana que es flexibilitzin les moratòries en els pagaments de cotitzacions dels treballadors autònoms

  Els autònoms es troben en una situació més vulnerable i compromesa, ja que molts cops no disposen de cap altre recurs que el propi patrimoni

  La flexibilització en matèria d'ajornament de deutes tributaris perd els seus efectes quan els autònoms tenen dret a la devolució en la declaració de la renda

  Se sol·liciten noves mesures en cas de cessament de l’activitat o disminució de la facturació d’aquests treballadors

 • foto

  El Síndic debat el cost de la plaça escolar a Catalunya a la comissió parlamentària

  L’informe calcula el cost teòric de la plaça escolar en un escenari hipotètic de plena escolarització equilibrada de l’alumnat, que actualment no es produeix, i incorpora la gratuïtat de les activitats complementàries i material escolar

  Per garantir el cost teòric de la plaça escolar de manera gratuïta es requereix un finançament públic addicional de 1.163,8 milions d’euros

  La millora de finançament dels centres ha d’anar acompanyada necessàriament i simultània de mesures per combatre els desequilibris existents

 • Foto (c) Pixabay

  El Síndic analitza l’estigmatització en el tractament informatiu de l’absentisme de l’alumnat gitano

  S’ha adreçat al CAC perquè valori si s’han aplicat els protocols de tractament informatiu de situacions que afecten els infants en mitjans de la CCMA que preveuen evitar l’estigmatització de col·lectius vulnerables

  També estudia el suport en les trajectòries educatives de l’alumnat vulnerable adreçades a combatre l’absentisme i farà el seguiment de les actuacions anunciades pel Departament

  Considera que s’ha posat l’accent en l’alumnat gitano amb un tractament diferenciat respecte d’altres col·lectius

  Les situacions d’estigmatització poden implicar una major segregació escolar i un increment de la desconfiança en l’escola

 • foto (c) Pixabay

  El Síndic envia al Tribunal Suprem les recomanacions elaborades per a la protecció dels afectats per l’IRPH

  Es recomana que quan es revisin els contractes que estipulen la clàusula sobre l’IRPH es faci a través d'informació veraç i comprensible

  La interpretació de les normes comunitàries de protecció dels consumidors davant de les clàusules abusives sempre ha de tendir a beneficiar-los

  També s’han adreçat, de nou, al Departament d’Economia, per tal que el Govern de la Generalitat pugui dur a terme les actuacions que consideri oportunes

Informes