Notícies

 • foto

  El Síndic demana que es consideri l'interès primordial dels infants i adolescents en totes les mesures preses per gestionar la crisi sanitària de la COVID-19

  Emet unes recomanacions adreçades a totes les administracions en què posa l'accent en l'atenció específica als infants, sobretot els més vulnerables
   
  No qüestiona les mesures preses fins ara, fonamentades en els coneixements científics i tècnics, i amb la peremptorietat que ha exigit donar resposta a la crisi sanitària, sense precedents immediats
   
  Demana que les autoritats comuniquin i expliquin als infants i adolescents, per les vies més accessibles, amb un llenguatge entenedor i adaptat a les diverses edats i necessitats, les decisions preses 
   
  Demana que es valori ajustar de manera prudent però específica les mesures de confinament, perquè els infants i adolescents puguin fer alguna activitat a l'aire lliure o d'exercici físic, tot mantenint les distàncies de seguretat  i en funció de l'edat i les necessitats de l'infant
   
  Les mesures de flexibilització laboral i de teletreball no han d'invisibilitzar el dret dels infants a rebre l'atenció adequada per part de les persones cuidadores i no han de suposar una doble discriminació per a les dones

 • foto

  El Síndic analitza d’ofici la gestió de la crisi del coronavirus als centres penitenciaris i de justícia juvenil

  La minimització de riscos i una actuació àgil per part de l’Administració penitenciària ha de ser compatible amb el respecte als drets fonamentals de les persones internes 

  La suspensió de visites i activitats dels interns pot provocar un augment de les tensions i un greuge addicional a la situació de privació de llibertat 

  Dona suport a les mesures que s’han posat en funcionament, com ara l’augment de les trucades setmanals i les videotrucades, i es fa ressò de les recomanacions de l’alta comissionada de l’ONU per als Drets Humans

 • foto

  Comunicat del Síndic de Greuges de Catalunya sobre les mesures previstes pel coronavirus

  El Síndic de Greuges de Catalunya, basant-se en l'experiència d'altres països i en l'opinió de les persones expertes en l'àmbit de la salut, demana a les autoritats competents del Regne d'Espanya que ampliiïn les mesures de confinament a totes les persones amb la perspectiva de passada la Pasqua. 

 • Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya, ha donat positiu en coronavirus

  Ribó havia tingut tingut febre i símptomes respiratoris lleus. En complir criteris, se li va practicar un PCR que va donar positiu. Actualment, el síndic es troba en aillament domiciliari i s’està realitzant l’enquesta epidemiològica per determinar els possibles contactes.
 • Comunicat sobre les mesures excepcionals d'aplicació al servei del Síndic de Greuges de Catalunya

  Mesures que permetin adaptar la prestació de serveis per minimitzar els riscos de contagi. 

  La seu del Síndic de Greuges romandrà tancada.
   

Informes