Notícies

 • FOTO

  El Síndic adverteix la JEC que facultar les meses per identificar el vot de les persones amb aparença de discapacitat contradiu la llei i és discriminatori

  Estigmatitzar l’electorat per la seva “aparença” de discapacitat pot tenir efectes dissuasius a l’hora d’exercir el dret de vot  

  Fins i tot persones que mai no han estat incapacitades judicialment poden veure limitada i qüestionada la seva llibertat de decisió

  El Síndic també ha traslladat les seves consideracions al Defensor del Poble perquè actuï sobre aquesta vulneració de drets

 • foto

  El Departament d’Educació i més d'un centenar d'ajuntaments i agents de la comunitat educativa signen el Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic

  Signatura del Pacte contra la segregació escolar

  D'ençà de l'any 2017, el Síndic de Greuges ha estat treballant per consensuar l’acord, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu
   
  El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura
   
  Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació
   
  El pacte preveu, entre d'altres, l'aprovació d'un nou decret d'admissió d'alumnat per al curs vinent, amb mesures específiques per combatre la segregació, com ara l'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d'una mateixa zona, la limitació de l'escolarització de matrícula viva a centres d'alta complexitat o la creació d'una oficina virtual d'escolarització
   
  També es preveu promoure garanties de gratuïtat real per a l'alumnat socialment desfavorit i graduar el finançament públic dels centres en funció de la corresponsabilitat en l'escolarització equilibrada d'alumnat

   

 • foto

  El síndic insta el president de la Generalitat a convocar una reunió urgent i de màxim nivell per abordar els brots de xenofòbia

  Debat en comissió de l’Informe sobre els drets dels infants 2018

  Proposa implicar tots els grups parlamentaris i alerta que cal tallar d’arrel qualsevol expressió xenòfoba per mantenir la bona convivència

  En el marc del debat en comissió parlamentària de l’Informe sobre els drets de l’infant, el síndic ha destacat que els centres habilitats per als infants migrants sense referents familiars, com el de Castelldefels, són un recurs provisional. També ha reclamat un pla d’atenció integral i integrador

  Reitera la necessitat de crear un servei públic d’atenció especialitzada als infants víctimes d’abús sexual, que encara està pendent de desplegament

Informes