Notícies

 • foto

  El Departament d’Educació i més d'un centenar d'ajuntaments i agents de la comunitat educativa signen el Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic

  Signatura del Pacte contra la segregació escolar

  D'ençà de l'any 2017, el Síndic de Greuges ha estat treballant per consensuar l’acord, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu
   
  El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura
   
  Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació
   
  El pacte preveu, entre d'altres, l'aprovació d'un nou decret d'admissió d'alumnat per al curs vinent, amb mesures específiques per combatre la segregació, com ara l'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d'una mateixa zona, la limitació de l'escolarització de matrícula viva a centres d'alta complexitat o la creació d'una oficina virtual d'escolarització
   
  També es preveu promoure garanties de gratuïtat real per a l'alumnat socialment desfavorit i graduar el finançament públic dels centres en funció de la corresponsabilitat en l'escolarització equilibrada d'alumnat

   

 • foto

  El síndic insta el president de la Generalitat a convocar una reunió urgent i de màxim nivell per abordar els brots de xenofòbia

  Debat en comissió de l’Informe sobre els drets dels infants 2018

  Proposa implicar tots els grups parlamentaris i alerta que cal tallar d’arrel qualsevol expressió xenòfoba per mantenir la bona convivència

  En el marc del debat en comissió parlamentària de l’Informe sobre els drets de l’infant, el síndic ha destacat que els centres habilitats per als infants migrants sense referents familiars, com el de Castelldefels, són un recurs provisional. També ha reclamat un pla d’atenció integral i integrador

  Reitera la necessitat de crear un servei públic d’atenció especialitzada als infants víctimes d’abús sexual, que encara està pendent de desplegament

 • foto

  El Síndic reclama davant del Parlament respostes concretes als problemes socials que protegeixin els més vulnerables i combatre la xenofòbia

  Debat en comissió de l’Informe al Parlament 2018 

  Fa una menció especial dels infants estrangers sense referents familiars que viuen a Catalunya (MENA), i considera els incidents de Canet de Mar i Castelldefels (els atacs xenòfobs i les mostres de rebuig) fets molt greus, per la qual cosa demana una declaració al Parlament de Catalunya i un compromís de les administracions per combatre la xenofòbia 

  Cal incidir a revisar problemàtiques concretes, com ara les derivades de la gestió de la renda garantida o el lloguer i el bo social, i evitar l’efecte dominó, que no només acaba repercutint en les persones, sinó que deriva en l’estructuralització de la pobresa

  Recorda que la inestabilitat política també acaba perjudicant amb més duresa les persones vulnerables i demana diàleg i solucions

  Rafael Ribó insta totes les institucions catalanes a establir com a reptes prioritaris per al futur la lluita contra la desigualtat social i econòmica, la consideració de l’habitatge com a dret fonamental, i no només com a objecte econòmic, i la igualtat d’oportunitats en l’educació

Informes