Notícies

Informes

 • Dos anys de vigència de la Llei 11/2014 pels drets LGTBI: les actuacions del Síndic.

  El 18 d'octubre de 2014 va entrar en vigor la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La Llei suposa un pas endavant cap a la igualtat efectiva i real dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI i té un caràcter innovador i transversal que implica el conjunt de poders públics catalans en la sensibilització, la prevenció i la detecció de la discriminació. 

 • Informe al Parlament 2016. Gener 2017

  Recull de les activitats més destacades del Síndic durant l'any 2016. Inclou un apartat de xifres i un resum de les actuacions més rellevants dutes a terme al llarg de l'any classificades per matèries
 • Informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura. Desembre 2016

  Sisè informe anual que l'MCPT lliura al Parlament des que el Síndic va rebre el mandat d'exercir les funcions de prevenció i detecció de la tortura a Catalunya d'acord amb el protocol de l'ONU. 

 • Informe sobre els drets de l'infant. Novembre 2016

  Recull de les principals actuacions que el Síndic ha dut a terme l'any 2016 en defensa dels drets de l'infant, i que afecten drets de la Convenció de les Nacions Unides que han pogut ser vulnerats.