Síndic de Greuges de Catalunya

Síndic de Greuges de Catalunya

El Síndic de Greuges de Catalunya
 • acces
 • horari
 • Vull presentar una queixa
 • banner resoluciones
 • banner localitat
 • El Síndic obre una actuació d'ofici davant la situació d'inseguretat de l’N-340

  És una de les carreteres amb més accidents de trànsit de Catalunya, especialment en els trams de la zona de Tarragona

  S'ha adreçat al Ministeri de Foment, al Defensor del Poble, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d'Interior i als ajuntaments afectats 

 • (c)Gencat

  L'oci nocturn, les festes majors i els habitatges turístics centren les queixes per sorolls adreçades al Síndic

  En un recent informe insta les administracions a fer del dret al descans l'eix conductor de les polítiques sobre oci  i turisme

  Cal que l’Administració sigui més activa i faci una tasca inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat

  La recollida de residus, les campanes i els animals domèstics també són motiu de queixa

  D'ençà del 2010 fins al 2015, el Síndic ha rebut 1.052 queixes sobre aquest àmbit, i 189, l’últim any

 • Aclariment amb relació a les valoracions de l'Informe anual de transparència

  Els mitjans de comunicació i l'Ajuntament de Barcelona han publicat, aquest dijous 22 de setembre, que el consistori ha obtingut la millor puntuació en matèria de transparència en l'Informe d'avaluació de l'aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que el Síndic va presentar a la presidenta del Parlament de Catalunya el mes de juliol passat.

Síndic
Pg. de Lluís Companys, 7 · 08003 Barcelona · Tel. 933 018 075 · Fax 933 013 187 · sindic@sindic.cat