Síndic de Greuges de Catalunya

Síndic de Greuges de Catalunya

El Síndic de Greuges de Catalunya
 • horari
 • Vull presentar una queixa
 • banner resoluciones
 • Dona'ns la teva opinió
 • Premsa
 • El Síndic visita la teva localitat
 • (c) Síndic

  El Síndic detecta irregularitats i indicis de maltractaments als detinguts del 4F

  Resolució del Síndic de Greuges sobre l’actuació d’ofici del 4F

  Ha evidenciat que el llibre de registre i custòdia dels detinguts amb la informació de febrer del 2006 consta com a desaparegut

  Segons els informes mèdics, com a mínim en un dels detinguts s’acrediten ferides i contusions mentre es trobava sota custòdia

  En qualitat d’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura denuncia que es van incomplir els protocols internacionals en matèria de prevenció de maltractaments

  Cal establir un model policial a Catalunya centrat en els Mossos d’Esquadra i amb col·laboració de la policia local

  Traslladarà a l’INSS les evidències d’error detectades en el diagnòstic de la invalidesa dels dos agents implicats

   

 • (c) Patronat de la Muntanya de Montserrat

  El Síndic proposa que els agents rurals assumeixen la conservació de les vies ferrades i d’escalada per evitar riscs

  Recomana que el Grup de Treball de Millora de la Seguretat de Montserrat tingui la competència de garantir la seguretat en canals mal equipades

  Insta l’Administració a dur a terme una campanya de conscienciació de la conducta que cal mantenir a la muntanya pel que fa a la seguretat

  Les modificacions en l’acord per a la regulació de l’escalada al parc natural de la muntanya de Montserrat van motivar la queixa i l’actuació del Síndic

 • (c) Síndic

  El Síndic considera greu i inacceptable que l’Administració no garanteixi reiteradament drets reconeguts

  Informe al Parlament 2014

  L’any 2014 ha tramitat més de 27.211 actuacions, que han afectat 53.095 persones. Prop d’un 40% correspon a polítiques socials

  És inacceptable la restricció en els drets de les persones dependents, especialment la suspensió de les prestacions econòmiques vinculades al servei de residència

  És urgent una nova regulació de la renda mínima que respongui a les necessitats socials

  Cal un canvi radical en els procediments i la gestió de les llistes d’espera

  És incomprensible la manca de definició de la pobresa energètica per part de la Generalitat

  Insta la Generalitat a revocar totes les sancions de #Novullpagar per no cometre en un greuge comparatiu

  Alerta que les regulacions anunciades en matèria de seguretat ciutadana poden representar una minva de les llibertats públiques i dels drets individuals

Síndic
Pg. de Lluís Companys, 7 · 08003 Barcelona · Tel. 933 018 075 · Fax 933 013 187 · sindic@sindic.cat