Síndic de Greuges de Catalunya

Síndic de Greuges de Catalunya

Síndic de Greuges de Catalunya

Els usuaris opinen

Si us heu adreçat al Síndic per fer una queixa o consulta ens podeu ajudar a millorar la nostra feina omplint aquest qüestionari.

Opinions rebudes

 • 05/07/2013

  Institució imprescindible

  És una institució imprescindible, a la qual s'hauria de recórrer més sovint, de defensa dels drets fonamentals vulnerats. Un ús adequat d'aquesta institució és un indicador de cultura democràtica de la societat i de nivell d'exigència dels drets socials.

 • 05/07/2013

  Resolt en un mes i mig

  Volia agrair la vostra intervenció en el meu cas. Després d'un any batallant amb l'Administració el Síndic ho va resoldre en un mes i mig. Un servei com que oferiu és molt important que segueixi endavant, ja que en molts casos en trobem totalment indefensos.

 • 04/07/2013

  Es un privilegi disposar del Síndic

  Es un privilegi disposar d'algú que defensi els drets dels ciutadans davant d'aquest gran monstre burocràtic que és l'Administració pública. Gràcies.

 • 04/07/2013

  Funciona però cal millorar el seguiment

  El Síndic és una de les poques coses que funciona, però cal que es facin respectar les seves resolucions. També caldria millorar el seguiment posterior.

 • 03/07/2013

  Es fa seguiment?

  Penso que el meu cas ha tingut una bona resposta, però un cop fet el requeriment, no m'ha quedat clar si algú farà un seguiment.

 • 02/07/2013

  Informació durant tot el procés

  M'ha agradat que en el transcurs de la resolució m'han estat informant del procés. Estic molt agraïda al Síndic, ja que em veia indefensa davant de l'Administració pública amb una cosa que era injusta.

 • 01/07/2013

  Institució cabdal

  El Síndic és una institució cabdal per al bon funcionament de l'Administracio i per a evitar abusos i injustícies. Us animo a mantenir la vostra tasca. L'únic comentari que em permeto fer-vos és que simplifiqueu el llenguatge, per fer-lo més planer i comprensible.

 • 04/06/2013

  Falta implicació

  El Síndic ha d'implicar-se més a l'hora de buscar solucions. Ja sabem que un concepte és legalitat i l'altre justícia. A hores d'ara veiem com les entitats socials passen pel davant del Síndic a l'hora de resoldre conflictes.

 • 24/05/2013

  S'ha de potenciar més

  El Síndic és una institució necessària i imprescindicle, i s'ha de potenciar més, donar-li més competències i més autoritat. 

 • 01/05/2013

  Administració no col·laboradora

  L'Administració no aporta la informació sol·licitada pel Síndic i fa poc cas a les seves resolucions.

 • 20/02/2013

  Agraïment per l'ajut del Síndic

  En nom dels meus companys i en el meu propi, voldria agrair el vostre ràpid i eficaç ajut per resoldre el problems que teníem amb el Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya. Em plau confirmar-los que el passat 15 de febrer de 2013 vam rebre al nostre compte corrent la subvenció atorgada.

 • 25/10/2011

  Els únics que m'han resol el problema i amb molta rapidesa

  Els vull agrair la feina feta amb relació a la queixa que els vaig formular. Finalment, després de dos anys i mig de queixes, vostés han estat els únics que m'ho han pogut resoldre, i amb una rapidessa impressionant.

 • 24/10/2011

  Indemnització satisfeta

  Vull donar-vos les gràcies per la vostra intervenció en el meu cas. Feia molt temps que m'havien de satisfer una mena d'indemnització i aquesta setmana, per fi, s'han posat en contacte amb mi i m'han fet la transferència per l'import acordat entre nosaltres. Per això estic molt agraïda per la seva intervenció. 

 • 14/10/2011

  Expedient a punt de resoldre's gràcies al Síndic

  Respecte a la queixa que vaig fer, els vull comunicar que l'Administració ja ha resol l'expedient i ha ordenat les mesures pertinents. Suposem que en els pròxims dies es solucionarà el greuge.

  Pel que fa a la intervenció del Síndic, els he de manifestar que ha estat eficient, com en altres casos, cosa que vull agrair-los.

 • 10/03/2011

  Necessitat de ser vinculant per ser útil

  El Síndic és un dels ponts de relació i comunicació entre els ciutadans i l'Administració. Per tant, les seves idees i recomanacions haurien de ser vinculants i obligatòries per a les administracions.

 • 15/02/2011

  El Síndic: altaveu de l'Administració i res més

  El Síndic s'ha limitat a transmetre el que li ha dit l'Administració sense comprovar-ne la veracitat. També ha deixat qüestions sense respondre. Resultat: la gestió directa amb l'Administració ha estat més fructífera que la feta amb el Síndic (que no s'ha notat gens). Així doncs, em pregunto: per a què serveix la institució? Estic molt decebuda.

 • 27/01/2011

  Llenguatge burocràtic

  La primera resposta del Síndic, ràpida en el temps, resulta massa freda. El redactat és burocràtic i es podria fer d'una forma més delicada.

 • 18/01/2011

  Una institució eficaç

  El Síndic és una institució molt útil. He aconseguit fer-me escoltar i convèncer els que no em feien cas.

 • 03/11/2010

  El Síndic dóna confiança

  És una institució que m'ha demostrat confiança i que investiga i fa propostes per resoldre els problemes de les persones. El procés és llarg i, en algun moment, fins i tot he pensat que el que plantejava no era considerat important. És una institució que no és gaire coneguda i és una llàstima que no tingui més poder d'actuació.

 • 28/10/2010

  Desfàs institucional

  Una resolució vàlida per als anys 30 però no per al 2010.

 • 26/10/2010

  Informació del procés

  Crec que s'hauria de donar més informació del resultat que s'arriba amb diligències obertes o de l’estat en el qual es troben les queixes. S’hauria de poder fer un seguiment del procés pel qual passa la queixa fins que s'arriba a un resultat.

 • 05/10/2010

  Al servei dels ciutadans

  Encara que el Síndic és el defensor de les persones, a vegades té manca de potestat i potser, en molts casos, ens trobem indefensos davant de les administracions i els polítics, que encara no han entès que estan al servei del poble.

 • 20/09/2010

  L’Administració no compleix

  El Síndic ha donat la queixa per resolta però l’administració continua sense fer la seva tasca. La implicació del Síndic en la queixa va ser clau perquè el procés s’activés de nou.

 • 10/07/2010

  Donar més competències al Síndic

  La institució és bona per al ciutadà, però té poca força davant dels ens públics per defensar les persones dels abusos que es cometen. Hauria de tenir més poder davant dels ajuntaments, governs i altres institucions.

 • 30/06/2010

  El coneixement públic del Síndic

  Ha estat una experiència molt interessant comprovar que en el món de la burocràcia, els ciutadans disposem d'un òrgan/personal gratuït que ens ajuda a resoldre tràmits que desconeixem del tot.

 • 02/06/2010

  Difusió de les queixes

  Les resolucions que poden afectar tot un col·lectiu per similitud haurien de ser públiques, atès que hi ha moltes persones que no saben que tenen dret a emetre la queixa.

 • 15/04/2010

  Ajudar a despertar les gestions administratives

  M’ha sorprès gratament veure que el personal que ens ha atès ho ha fet de forma molt correcta i amb molt coneixement de causa. Estic segura que el Síndic està ajudant a què les gestions administratives no s’adormin ni quedin aparcades. Moltes gràcies.

 • 17/02/2010

  Al servei del poble

  Encara que el Síndic és el defensor de les persones, a vegades té manca de potestat i, potser, en molts casos, ens trobem indefensos davant les administracions i els polítics, que encara no han entès que estan al servei del poble i no el poble al seu servei

 • 15/02/2010

  Sentir-se protegit

  Només volia fer constar la tranquil·litat que comporta el sentir-te protegit.

  Amb el meu sincer agraïment

 • 12/02/2010

  Una experiència molt interessant

  Ha estat una experiència molt interessant comprovar que en el món de la burocràcia, els ciutadans disposem d'un òrgan/personal gratuït que ens ajuda a resoldre tràmits que desconeixem completament.

 • 16/12/2009

  La millor institució

  He utilitzat el Síndic de Greuges en diverses ocasions i el servei rebut ha estat sempre excel·lent.

  De totes les administracions i/o institucions al servei del ciutadà és sense cap mena de dubte la que millor funciona. Gràcies.

 • 26/10/2009

  Massa lent

  Estic agraïda pel tracte, però el procés és massa llarg.

   

 • 11/06/2009

  La meva opinió no pot ser més positiva.

  És el mirall on s'haurien de mirar totes les entitats públiques.

  La predisposició a ajudar, l'amabilitat en el tracte, des de la mateixa persona que agafa el telèfon.

 • 10/06/2009

  Més actuacions d'ofici !!!

  Hauria de tenir més potestat.

  El Síndic contesta i actua ràpidament i correctament, però em sembla que hauria de fer més actuacions d'ofici davant les queixes dels ciutadans.

 • 21/05/2009

  Paper mullat

  Una autèntica llàstima!

  Com que les seves resolucions no són vinculants per a les administracions, els efectes pràctics per als ciutadans són nuls. Tot es queda en paper mullat...

 • 13/04/2009

  No és util

  No entenc el perquè de la seva existència.

  Vista la manera de treballar i que les resolucions del Síndic no són vinculants, no entenc per què el mantenim, ja que surt caríssim als ciutadans tenint en compte la seva eficàcia.

 • 19/02/2009

  Proximitat

  Els volem agrair el tracte, la rapidesa i l'atenció rebudes.

  Seria bo que visitéssiu més sovint el nostre territori, perquè valorem molt positivament el tracte personal que hem rebut.

 • 12/01/2009

  Agraïment gestió amb un centre de salut mental

  Els vull agrair la gestió efectuada amb relació al meu escrit, que ha servit perquè al centre de salut atenguin actualment amb molta eficàcia la meva germana, la qual ha experimentat una important millora.

   He tramès un qüestionari on valoro molt positivament la seva gestió.

 • 12/01/2009

  ADSL amb condicions al centre escolar

  El motiu d'aquesta carta es expressar un sincer agraïment de part de l'Equip Directiu, el Claustre de professors i el Consell Escolar del nostre centre, per les gestions que ha fet perquè ara poguem gaudir d'una ADSL amb mínimes condicions.

  S'ha fet un gran pas, però ara ens manca equiparar-nos amb els altres centres educatius de la ciutat, ja que tots gaudeixen d'una ADSL de 4 Mb amb la possibilitat de poder arribar a doblar-los o més en poc temps. Nosaltres hem de navegar amb 2 Mb, posant un "proxi-cache" per tal de treballar en unes òptimes condicions, sistema incompatible amb la xarxes sense fil que tenim instal·lades.

  Pèrò això forma part d'una nova reivindicació. Hem millorat la nostra situació gràcies a vostè i el seu equip. Sabem del cert que ha estat una lluita feixuga i d'aquí l'immens agraïment expressat en aquest escrit.

   

 • 01/10/2008

  Agraïment gestions en favor de la gent gran

  Havent rebut la vostra carta hem tingut una gran satisfacció de llegir-la i veure els vostres suggeriments a l'Administració corresponent.

  Sembla que van pel bon camí per fructificar, perquè a les persones més grans de seixanta-cinc anys no els calgui tenir cap anomalia per poder sol·licitar qualsevol ajut quan les seves pensions són massa minses.

  Els informem que nosaltres ja hem llençat la tovallola pel que fa a aquest tema, també els fem saber que la nostra queixa la vam fer arribar a l'Administració.

  Us donem les més expressives gràcies per tot el que feu en favor dels més desvalguts i aprofitem l'avinentesa per testimoniar-vos la nostra més gran consideració.

   

   

 • 01/10/2008

  Agraïment per la resposta Ajuntament

  Us escric en referència al meu escrit de queixa adreçat a la vostra institució.

  Us comunico que gràcies a la vostra intervenció, el meu ajuntament ha procedit a la contestació del meu escrit. Per tant, reitero el meu agraïment a la vostra institució per la intervenció. Atentament.

 • 30/09/2008

  Resposta del Síndic no correcta

  Amb relació a una queixa que vaig presentar per no contesta de l'Administració, la resposta que he rebut per part del Síndic no em sembla la correcta.

  Especialment no em sembla correcta en la manera de donar per acabada l'actuació, i per tant demano que es facin més gestions.

 • 17/09/2008

  Agraïment gestions veïns

  En nom dels veïns de la meva escala, i en el meu propi, agraim al Sr. Ribó la gestió duta a terme per tal d'acabar amb el nostre problema.

  Aquest problema l'hem patit durant més de dos anys en el nostre immoble. Li vam adreçar la nostra petició d'ajut i ens hem vist atesos.

 • 15/07/2008

  Situació de l'empadronament dels immigrants

  Voldria fer-li arribar el meu profund agraïment per ser el defensor de les PERSONES i no només del CIUTADANS. Així, doncs, la institució que representa, funciona també per tots aquells que no comptem amb aquest estatus.

  Sóc estrangera (immigrant, perquè vinc de Llatinoamerica) i em sembla fantàstic que el Síndic hagi cridat l'atenció sobre un tema tan important com la vulneració dels drets més elementals per part de l'autoritat i l'administració pública local. Gràcies, doncs, per revisar i denunciar la situació dels empadronaments. El padró és un element clau pel que fa a les possibilitats de viure amb un mínim de dignitat per a moltes de les persones que avui som part de la societat catalana.

Síndic
Pg. de Lluís Companys, 7 · 08003 Barcelona · Tel. 933 018 075 · Fax 933 013 187 · sindic@sindic.cat