Actualitat: notícies i notes de premsa

El Síndic de Greuges de Catalunya i la Síndica de Sant Boi renoven el conveni per millorar l’atenció a les persones i agilitzar la tramitació de queixes

17/05/2019

foto

L’acord amb l’oficina de Sant Boi va néixer el desembre de 2004

El conveni signat pretén actualitzar l’anterior, per reforçar els ponts de col·laboració i cooperació entre ambdues institucions

A banda, el Síndic de Greuges de Catalunya també té acords de col·laboració mútua amb les nou universitats públiques catalanes

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i la síndica municipal de greuges de Sant Boi de Llobregat, Dolors Vallejo, han signat aquest divendres, 17 de maig,  una actualització del conveni de col·laboració entre les institucions que ambdós encapçalen. La signatura té per objectiu evitar duplicitats, aprofitar sinergies i recursos, i sobretot millorar el servei de defensa de drets i facilitar-ne l’accés a la ciutadania.

D’acord amb aquest conveni, quan una persona presenti una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, aquest es compromet a  informar-la de la possibilitat de presentar-la davant de la Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat en el cas que el fet que la motivi es relacioni amb el funcionament de l’Administració municipal de Sant Boi. L’acord no afecta la independència de cadascuna de les institucions pel que fa a la gestió de les queixes i els greuges de la seva competència, atesa la inexistència de cap relació de jerarquia ni de dependència orgànica o funcional entre elles. El Síndic de Greuges de Catalunya podrà demanar a la Síndica Municipal de Sant Boi informació sobre els greuges que tramita i les conclusions en els casos que siguin d’interès comú.

Per la seva banda, la Síndica de Sant Boi es compromet a trametre al Síndic de Greuges de Catalunya les queixes que afectin administracions fora de l’àmbit municipal, sempre que la persona interessada hi estigui d’acord. En aquests casos, la comunicació entre les dues institucions haurà de ser fluida, tant durant la tramitació com un cop s’emeti una resolució, si s’escau.

Finalment, la Síndica de Sant Boi podrà proposar al Síndic de Greuges de Catalunya iniciatives amb l’objectiu de participar en la capacitat d’iniciativa normativa que la llei reconeix al Síndic de Greuges de Catalunya.

El primer conveni amb l’oficina del Síndic de Greuges de Sant Boi es va signar el 20 de desembre de 2004. Amb aquesta signatura, les dues institucions reafirmen el compromís amb la defensa de drets de proximitat, i també posen èmfasi en els mecanismes de col·laboració i cooperació entre ambdues institucions.

Actualment, la xifra de convenis signats amb síndics locals és 38. A banda, el Síndic de Greuges de Catalunya també té acords de col·laboració mútua amb les nou universitats públiques catalanes.

Tornar a l

El Síndic demana un tractament responsable i amb pedagogia i compromís del fet migratori també durant les campanyes electorals

16/05/2019

ff

Rafael Ribó recorda que el passat mes d’abril tot l’arc polític català va subscriure un pacte contra la xenofòbia i a favor de donar un tractament responsable als temes relacionats amb la immigració

El Síndic demana la implicació de totes les administracions en l'acollida dels infants migrants sense referents familiars, també dels ajuntaments

Sense voluntat d’interferir en les eleccions municipals i europees del pròxim 26 de maig, el Síndic ha cregut necessari recordar a totes les parts implicades en la campanya electoral l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia, signat recentment per tot l’arc parlamentari català contra la xenofòbia. Un dels elements clau de l’acord és evitar instrumentalitzar el tema de la immigració amb fins electoralistes, i especialment excloure del debat la controvèrsia pel que fa als infants migrants amb situació de vulnerabilitat 

El Síndic ha tingut constància de desavinences amb relació a la instal·lació de centres de primera acollida d’infants migrants no acompanyats, amb oposició del veïnat i de la mateixa Administració local.

El Síndic també recorda que el mes de setembre de 2018 va presentar al Parlament de Catalunya l'informe extraordinari La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya, davant el volum d'arribada d'aquests infants i de les dificultats per donar una resposta adequada a les seves necessitats d'atenció immediata i de protecció.

En el marc d'aquest informe, el Síndic va proposar, entre altres actuacions, la promoció d’un pla integral i transversal de contingència de país per atendre aquest fenomen que comptés amb la corresponsabilitat de totes les administracions afectades, prioritàriament el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, però també de les administracions locals, entre d'altres.

L'anàlisi feta per aquesta institució posava de manifest que en els darrers dos anys la DGAIA ha fet un esforç gran de creació de recursos per atendre l’arribada d’infants migrants sense referents familiars, no sempre en les condicions més adequades, però també que el ritme d’arribada estava provocant que la provisió de places resultés, mes rere mes, insuficient per atendre els infants nouvinguts, i que el sistema de protecció a la infància no podia absorbir l’atenció d’un nombre creixent, si no era per mitjà d'actuacions de caràcter estructural que n’incrementessin la capacitat.

Cal tenir present que des de l’any 2015 hi ha un creixement interanual progressiu de l’arribada d’aquests infants, i res no fa pensar que, més enllà de les fluctuacions derivades de la incidència de la climatologia estacional en el salt cap a la península ibèrica, aquest flux hagi de remetre en el futur immediat, especialment durant els propers mesos d'estiu.

El Síndic també evidencia que la complexitat del fenomen fa que la DGAIA, tota sola, no tingui capacitat per donar una resposta adequada, sense la col·laboració de les diferents administracions locals i dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Els ajuntaments tenen competències en l’àmbit dels serveis socials, que haurien de posar-se al servei del pla de contingència, especialment en la provisió d’equipaments i recursos al territori que puguin servir per a l’acollida d’aquests infants migrants nouvinguts.

De fet, en aquest informe el Síndic denunciava que fins ara la DGAIA havia trobat nombroses resistències en altres administracions, que no sempre situen la resposta a aquest fenomen com a prioritat en la seva agenda política.

Per aquest motiu, el Síndic de Greuges també ha demanat reiteradament la implicació de totes les administracions en l'acollida dels infants migrants sense referents familiars, també dels ajuntaments.

Enllaç a l’Acord

Tornar a l

El síndic manté una reunió institucional amb l’ombudsman d’Eslovènia

15/05/2019

foto

Aquesta ha estat la primera visita institucional internacional que el defensor eslovè ha realitzat d’ençà de la seu inici de mandat, tot just fa tres mesos

L’ombudsman de drets humans de la República d’Eslovènia, Peter Svetina, s’ha reunit aquest dimarts, 14 de maig, amb membres de la institució del Síndic de Greuges de Catalunya, en el marc d’una visita institucional.

Juntament amb el seu adjunt i la cap de Gabinet, Svetina ha mantingut diverses reunions amb el síndic, Rafael Ribó; l’adjunt general, Jaume Saura; l’adjunta d’infància, M. Jesús Larios, i altres membres de l’equip.

L’objectiu de la visita era fer un intercanvi institucional, a partir de conèixer el funcionament de les dues oficines d’ombudsman i les seves competències d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.

Les diverses reunions també han posat en evidència quins són els principals reptes actuals als quals han de fer front ambdues institucions, tenint en compte el particular context i escenari polític i social a Europa.

També s’ha aprofundit en les tasques i fites del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura i de l’Àrea d’Infància, especialment pel que fa a l’activitat duta a terme per la Xarxa de Defensors Europeus dels Drets dels Infants (ENOC), i també la resta d’actuacions dutes a terme pel Síndic de Greuges de Catalunya en el marc internacional.


Aquesta ha estat la primera visita institucional internacional que el defensor eslovè ha realitzat d’ençà de la seu inici de mandat, tot just fa tres mesos.Tornar a l

El síndic ha impartit una conferència sobre la defensa de drets a la Facultat de Dret de la Universitat de Colúmbia

13/05/2019

 ombudsman de NU,, Shireen L Dodson

El president europeu dels defensors s’ha reunit amb diversos càrrecs de les Nacions Unides

També s’ha reunit amb l’ambaixador espanyol davant de les Nacions Unides i amb la delegada de la Generalitat als Estats Units

El passat dimecres, 17 d’abril, el síndic va participar en un debat al Human Rights Institute de la Facultat de Dret de la Universitat de Colúmbia, a Nova York, sobre la defensa dels drets avui dia a Europa, i en especial a Catalunya.

Transcorregut més d’un any d’ençà del referèndum d’independència de l’1 d’octubre, declarat il·legal pel Tribunal Constitucional, el Síndic de Greuges, que té el deure de protegir i defensar drets i llibertats a Catalunya, va oferir a l’audiència un resum de les principals actuacions dutes a terme per la institució arran de les reaccions polítiques i legals de l’Estat espanyol davant d’aquests esdeveniments en relació amb els drets fonamentals. La ponència es va sustentar principalment en els tres informes presentats al Parlament sobre aquesta matèria, que inclouen, entre d’altres, les violències perpetrades per les forces de seguretat durant el referèndum i les preocupacions posteriors sobre qüestions més àmplies sobre la vulneració de drets, incloses les llibertats d’expressió i de reunió, i els drets a la participació i representació política, entre d'altres.

 

Reunions a les Nacions Unides

El síndic, en representació de l’Institut Internacional de l’Ombudsman com a president europeu de l’institut, va tenir ocasió de mantenir reunions amb organismes destacats de Nacions Unides.

D’una banda, es va reunir amb l’ombudsman de les Nacions Unides, Shireen L. Dodson, amb la qual van fer una reunió d’intercanvi institucional. L’ombudsman de les Nacions Unides va explicar al síndic els principals motius de queixa, i també els mecanismes d’actuació previstos per a la seva oficina. El síndic, al seu torn, li va explicar els principals avantatges de pertànyer a l’Institut Internacional de l’Ombudsman, com ara l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en l’abordatge de qüestions comunes.

D’altra banda, el síndic es va reunir amb l’equip d’UNDP (United Nations Development Program), que fa el seguiment de l’agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible en els diferents països. En el marc de la reunió, es van plantejar diverses qüestions, com ara la possibilitat de signar un memoràndum d’acord entre ambdues institucions per enfortir les relacions entre l’Institut i les Nacions Unides. En aquesta línia, es va acordar la possibilitat d’implicar els ombudsman en el seguiment de la implementació de l’Agenda 2030 per part dels diferents governs i nivells administratius (estatal, regional i local).

Reunió amb la diplomàcia als Estats Units

El síndic va mantenir una reunió de treball i coordinació amb l’ambaixador representant permanent d’Espanya davant les Nacions Unides, Agustín Santos. L’intercanvi institucional va centrar la reunió, en la qual l’ambaixador va explicar al síndic les principals actuacions que es fan en la representació permanent, i el síndic li va explicar l’organització de l’IOI, del qual exerceix la presidència europea.

El síndic també va tenir ocasió de reunir-se amb la delegada de la Generalitat als Estats Units, Victòria Alsina, i amb Pilar Pérez, coordinadora de l’oficina de la Delegació a Nova York, per aprofundir en la tasca de la defensa dels drets de les comunitats residents a l’estranger. D’una banda, el síndic els va explicar la tasca internacional que duu a terme la institució, i també els principals motius de queixa que arriben de les comunitats residents a l’estranger. Per la seva banda, l’equip de la Delegació va exposar al síndic les prioritats en la seva tasca de govern, i també les principals actuacions que fa la Delegació.

Tornar a l

El Síndic encoratja a exercir el dret democràtic de presentar queixes davant les conculcacions de drets en processos electorals

09/05/2019

foto

A les portes d’una doble contesa electoral destaca les dificultats de vot del col·lectiu de les persones amb discapacitat i en defensa el dret a participar a les meses electorals

Calen mecanismes de votació alternatius al vot pregat, com el vot electrònic, que permetin exercir el dret de sufragi actiu de manera remota

Constata un tracte discriminatori legalment injustificat cap als candidats en presó preventiva, tant per fer campanya com per exercir el seu càrrec un cop escollits 

A les portes de l’inici de la campanya electoral, el Síndic encoratja la ciutadania a exercir el dret democràtic de presentar queixes quan es considera que hi ha una situació de vulneració de drets.

El síndic, Rafael Ribó, insisteix que queixar-se és un acte valent i de responsabilitat democràtica i que moltes queixes tenen més força que una de sola. Pel que fa a situacions concretes en què ja s’està fora de termini, el Síndic recorda que la queixa és igualment necessària per exigir solucions i defensar els drets de cara al futur. 

A partir de les queixes rebudes i de les investigacions iniciades motu proprio amb relació als darrers processos electorals, el Síndic constata que les recents interferències i limitacions sobre el dret de sufragi actiu i passiu que han tingut lloc poden afectar l'exercici lliure de dret de participació. Aquests greuges comporten un greu retrocés democràtic, atès que es tracta d’un atac dirigit a la part més essencial d’un estat democràtic.

De les diverses situacions i col·lectius en què hi ha un risc latent de conculcació de drets, el Síndic en destaca les següents:

Dret de participació política de la ciutadania i el dret de sufragi passiu

En ocasió de la dissolució del Parlament de Catalunya i la conseqüent convocatòria a eleccions per part del president del Govern d'Espanya el 21 de desembre de 2017, el Síndic va posar de manifest que les mesures adoptades per l’Estat en aplicació de l'article 155 CE podrien vulnerar el dret fonamental a la participació política de tota la ciutadania de Catalunya. A més, el dret de participació, en el vessant de sufragi passiu, requereix que les persones candidates a uns comicis puguin participar en campanya en condicions d’igualtat amb la resta de candidats.

Tant en aquella convocatòria com en eleccions generals anticipades del 28 d'abril de 2019, hi ha hagut candidats en presó provisional i han tingut molt limitada la participació en campanya. De la mateixa manera, pel que fa a les catalanes, no han pogut exercir les seves funcions de càrrecs electes.

Dret de vot per correspondència (exterior i dins del territori estatal)

En els processos electorals posteriors a la reforma de l'article 75 LOREG, s'ha experimentat una sensible davallada en la participació des de l'exterior. El Síndic entén que aquesta davallada en el percentatge de votants des de l'exterior ha estat motivada per les dificultats que comporta el procediment de vot pregat, que ha quedat obsolet.

El Síndic ha reclamat mecanismes de votació alternatius, com el vot electrònic, que permetin exercir el dret de sufragi actiu de manera remota (a distància) d'una manera més senzilla per a l’electorat. El vot telemàtic també és una alternativa necessària per a l'exercici del dret de vot per part de persones que, per motiu de la seva malaltia o discapacitat, no es poden desplaçar físicament a les urnes.

Blocs electorals i llibertat d’expressió

A l'Estat espanyol s’aplica la doctrina del coneguts com a blocs electorals, a partir de la qual s'ordena el repartiment dels espais informatius durant els períodes electorals, i es delimiten en el temps en funció de la representativitat obtinguda per cada força política en les eleccions precedents de la mateixa naturalesa. Aquesta mesura ha estat àmpliament criticada, des de fa més d'una dècada, pel col·lectiu de professionals de la informació.

D'altra banda, i pel que fa al contingut de les informacions, durant el període previ a la campanya de les eleccions a les Corts Generals del 28 d'abril de 2019, el Síndic es va pronunciar en relació amb l'acord de la Junta Electoral Provincial (JEP) de prohibir l'ús de certes expressions, com ara presos polítics, exiliats o a l'exili, repressió o anàlogues, als professionals dels mitjans de comunicació públics en un context informatiu.

El Síndic exposa que l'expressió presos polítics no es pot considerar que manqui de rigor ni que la seva utilització pugui confondre el públic, atès que és una expressió reconeguda pel dret internacional i que es podria adequar a la realitat dels polítics empresonats.

El vot de les persones amb discapacitat intel·lectual

La JEC s’ha pronunciat en dues ocasions amb relació al dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual, recentment garantit per mitjà d’una reforma legal. El segon pronunciament, tot i que rectifica una primera instrucció, atorga la potestat als membres de les meses, i als apoderats i interventors de fer “llistes negres de l’electorat”. En concret, estableix que “en el cas que algun membre d'una mesa electoral, o algun dels interventors o apoderats adscrits a aquesta mesa, consideri que el vot d'una persona amb discapacitat no és exercit de manera conscient, lliure i voluntària, ho podrà fer constar a l'acta de la sessió.

Segons el Síndic, els membres de les meses, els interventors i els apoderats no tenen entre les seves funcions fer cap tipus de valoració sobre els votants. A més, es tracta d’una mesura que discrimina i estigmatitza un col·lectiu i que obre la porta a pràctiques poc democràtiques.

També en una resolució molt recent el Síndic ha recordat que l'ordenament jurídic reconeix a les persones amb discapacitat el dret de participar en la vida política, la qual cosa inclou l'opció de participar prestant un servei, com ara formar part d'una mesa electoral. Les persones amb discapacitat legalment reconeguda que hagin estat seleccionades per formar part de les meses electorals tenen dret de formar-ne part, i també tenen el dret d'optar si volen atendre la crida de l'Administració o no a formar part de les meses electorals.

En cas que optin per exercir el càrrec, correspon a l'Administració facilitar-los els suports i els ajustos raonables que requereixin en cada cas, inclòs l'assistent personal, per garantir a les persones amb discapacitat la possibilitat d'exercir el càrrec en condicions d'igualtat amb les altres.

Persones amb discapacitat visual i ceguesa

La legislació vigent regula un sistema de votació mitjançant paperetes impreses en el sistema Braille per fer accessible el dret de vot a les persones amb discapacitat visual o ceguesa. Aquest sistema, però, per expressa disposició normativa, no és aplicable per a les eleccions locals.

El Síndic recomana que s'apliquin els ajustos raonables necessaris i que s'estableixi un sistema de votació secret accessible per a totes les persones amb discapacitat visual i ceguesa en tots els àmbits, inclosos els municipals, i també garantir-los aquest dret sense cap mena de discriminació.

 

Formulari per presentar queixa

Tornar a l