Actualitat: notícies i notes de premsa

La Generalitat vol materialitzar la recomanació del Síndic de garantir l'accés a les llistes d'espera de les residències de gent gran finançades amb fons públics

23/06/2017

foto

Des de l'any 2005, en el marc de diferents actuacions, el Síndic ha cridat l'atenció sobre les dificultats per accedir als serveis residencials per a gent gran i sobre les llargues llistes d’espera

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha acceptat el suggeriment del Síndic de garantir l'accés a la informació sobre les llistes d'espera de les residències per a gent gran. Concretament, la Direcció General de Protecció Social del Departament ha informat el Síndic que s'està treballant perquè des de la web del Departament es puguin conèixer els recursos diürns i residencials per a gent gran i la seva disponibilitat, i també la llista d'accés i els moviments que s'hi produeixen en els diferents territoris de Catalunya.

Pel que fa als criteris de priorització dels ingressos en serveis residencials, el Departament explica que en la seva pàgina web hi consta publicat el model d'informe que han de presentar els serveis socials bàsics per prioritzar les demandes d'ingrés residencial per a gent gran.

Des de l'any 2005, en el marc de diferents actuacions, el Síndic ha cridat l'atenció sobre les dificultats i les llargues llistes d’espera en l’accés a places de serveis residencials per a gent gran finançades amb fons públics.

Després d'investigar d'ofici la gestió de les llistes d'espera i del procés d’assignació de les places, l'any 2015 el Síndic va traslladar unes primeres consideracions al llavors Departament de Benestar Social i Família. En concret suggeria que s’establissin expressament els criteris objectius de priorització d'ingrés als recursos residencials per a gent gran i es dotessin les persones interessades d'un mecanisme d'accés a la informació i consulta sobre l'estat de les llistes d'espera. Aquest sistema hauria de permetre, en tot moment, consultar el nom del recurs o dels recursos en què estan inscrites les persones i el lloc que ocupen en cada moment en cadascuna de les llistes, tot respectant, en tot cas, la confidencialitat de les seves dades personals.

Més endavant, va suggerir que es permetés la consulta dels moviments d'aquestes llistes, i també les motivacions de les decisions en tots els casos en què s'apliquin criteris de priorització per accedir als serveis.

Actualment s'està analitzant quin seria l'impacte econòmic de la implementació d'aquest sistema d'informació.

 

Tornar a l

El síndic de greuges de Catalunya defensa a Madrid el dret a la llibertat d'expressió d'opinions i mostres de dissidència política

22/06/2017

Presentació a Madrid de l’informe Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya

Rafael Ribó presenta al Círculo de Bellas Artes de Madrid un informe en què alerta del desgast democràtic que està causant la judicialització de la política a Espanya

Defensa que les mesures penals contra càrrecs electes per conflictes polítics es limitin a situacions de violència o veritable risc per a la integritat de l'Estat i que s’eviti judicialitzar la política.

Constata que la Sentència 42/2014 del Tribunal Constitucional va significar el punt de partida a l’hora d’atribuir efectes jurídics a una resolució parlamentària d’impuls polític

Alerta que l’abús del dret penal en l’esfera social i política, com en el cas dels titellaires o en el de Cassandra a les xarxes socials, comporta una agressió a la llibertat d’expressió i una regressió del dret a exercir-la

Recorda que el relator especial de l'ONU evidencia que l'Estat espanyol no ha afrontat el passat ni ha fet prou justícia en matèria de memòria democràtica

El síndic de greuges de Catalunya ha presentat aquest dijous 22 de juny de 2017 al Círculo de Bellas Artes de Madrid l'informe monogràfic Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya. A més del síndic, Rafael Ribó, hi han intervingut el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, i la professora de Filosofia del Dret de la Universitat Carlos III, María Eugenia Rodríguez Palop.

També hi han participat Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, i David Bondia, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Tots dos han col·laborat en la redacció de l'informe juntament amb el professor de la Universitat de Barcelona, Joan Queralt, i puntualment de José Maria Mena, ex-fiscal en cap de Catalunya. La periodista Margarita Sáenz-Díaz Trias ha presentat l'acte i ha moderat el torn de paraula.

L'informe, que ja es va presentar a Catalunya el passat 29 de maig en un acte celebrat al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), exposa la regressió en matèria de drets que s’està produint a l'Estat espanyol, i també la instrumentalització política que s'està fent del poder judicial.

El document destaca que les manifestacions d'alerta per aquests retrocessos, impropis d'un estat de dret, han traspassat l’àmbit estatal i se n’han fet ressò destacats organismes internacionals, com ara el GRECO, la Comissió de Venècia i el relator de les Nacions Unides, que han demanat reformes per garantir la separació de poders.

L’informe denuncia la instrumentalització del poder judicial per part del Govern espanyol, especialment evident davant del conflicte polític dels darrers anys amb les institucions catalanes. En aquest sentit, recomana que es torni a la jurisprudència constitucional tradicional anterior a la Sentència 42/2014 del TC, en què les resolucions parlamentàries d'impuls polític no tenien efectes jurídics i no eren impugnables jurisdiccionalment.

A partir d’aquí, es destaca que la reforma del Tribunal Constitucional impulsada el 2015 pel Partit Popular s'ha convertit en un del màxims exponents de la desdibuixada separació entre poders a Espanya, ja que atorga potestat sancionadora al TC. Aquesta fórmula és pràcticament desconeguda en dret comparat, tal com ha posat de manifest la Comissió de Venècia del Consell d’Europa, la qual ha criticat amb claredat que el TC pugui arribar a decidir la separació de càrrecs electes.

A parer del Síndic, la influència que té l'executiu sobre la Fiscalia també s’ha posat en evidència en els procediments judicials adreçats a polítics per actes realitzats en l'exercici de les seves funcions.

L’informe presentat pel Síndic també denuncia l'abús de la via penal en suposats casos de delictes d’incitació a la violència i a l’odi o per fer enaltiment del terrorisme. Pel que fa a aquest últim supòsit, el Síndic exposa exemples com el dels titellaires de Madrid o el de la tuitaire Cassandra, condemnada per fer acudits de l’atemptat en què va morir Carrero Blanco. Segons el Síndic, cal revisar la legislació vigent i la doctrina jurisprudencial per aconseguir un perfecte equilibri, amb una especial atenció a les xarxes socials, entre els delictes d'odi i enaltiment del terrorisme i la llibertat d'expressió.

Quant a les iniciatives penals contra càrrecs electes vinculades al delicte de desobediència i la llibertat d’expressió, com és el cas del regidor de Vic, Joan Coma, l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i diversos regidors de l’Ajuntament de Badalona, el Síndic proposa buscar interpretacions possibles orientades a evitar el recurs a la via penal. Les mesures contra persones individuals, especialment quan ocupen un càrrec electe, s'haurien de limitar tant com fos possible a escenaris de violència, tumults i, en general, veritable risc per a la integritat de l'Estat. A més, defensa la possibilitat d'establir que els imputats que voluntàriament no vulguin comparèixer puguin notificar-ho al jutjat, de manera que aquest pugui continuar amb les actuacions i la instrucció sense necessitat de practicar una detenció.

Davant fets com ara la revelació de converses amb contingut conspirador entre el llavors ministre de l'Interior i l'anterior director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, tema sobre el qual el Síndic va obrir una actuació d’ofici, recomana que el Govern i les institucions de l'Estat adoptin totes les mesures per investigar el que va passar, sens perjudici de les responsabilitats que escaiguin en l'àmbit polític i penal.

També es fa referència a l’Informe del relator especial de l’ONU, Pablo de Greiff, sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició, en què evidencia que l’Estat espanyol no ha afrontat el passat ni ha fet prou justícia en matèria de memòria democràtica.

Segons de Greiff, els buits més grans es manifesten pel que fa a la veritat i la justícia. "No es va establir mai una política d’estat en matèria de veritat, no hi ha informació oficial, ni mecanismes per aclarir la veritat". En aquest sentit, l'Estat ha de mostrar un compromís decidit per donar plena vigència als drets de les víctimes de violacions manifestes de normes internacionals de drets humans.

L’informe també manifesta que l’aparent deteriorament de la qualitat democràtica no és privatiu de les institucions de l’Estat. Així, a principis del 2017 el Síndic ha obert dues actuacions d’ofici arran de les declaracions com a mínim desafortunades de càrrecs polítics catalans en què s’insinuava que el Govern disposava de dades personals de la ciutadania o s’animava els funcionaris a donar suport a l’expresident Mas.

 

Tornar a l

El Síndic critica la manca de planificació de les obres dels Jardins de la Rambla de Sants i en reclama un nou disseny

21/06/2017

foto

En alguns habitatges es produeix una vulneració flagrant del dret a la intimitat i a la seguretat

L'Ajuntament de Barcelona tenia coneixement de la proximitat dels immobles des de la fase d'estudi i de redacció del projecte d'urbanització

El Síndic de Greuges està esperant la resposta de l'Ajuntament de Barcelona a les recomanacions que li va fer a principis del mes d'abril de 2017 amb relació als Jardins de la Rambla de Sants. En concret, es tracta de suggeriments adreçats a reparar la problemàtica generada pel projecte triat per urbanitzar els accessos a l'estació de Sants de Barcelona. El projecte esmentat, que es va inaugurar l'agost de 2016, és un corredor aeri situat a només dos metres d'alguns habitatges, els quals han quedat totalment exposats i a l'abast dels vianants que hi transiten. 

Davant les queixes dels veïns, s'ha optat per instal·lar una jardinera amb una plantació de buguenvíl·lees, que arribarà a formar una pantalla vegetal densa que protegeix els balcons més propers a la nova rambla. El Síndic desconeix l'opinió de les persones afectades envers aquesta solució o quines són les mesures que ells podrien considerar adequades i suficients per garantir la seva intimitat, i alhora no perdre llum ni vistes. El Síndic considera, però, que es requereixen actuacions més severes per part de l'Administració i, fins i tot, un nou plantejament del disseny i l'ordenació actual de la rambla. 

En aquest sentit, Rafael Ribó critica que ni en la fase d'execució de les obres ni en la fase de disseny de la rambla no sembla que s’hagués tingut en consideració la situació existent per evitar la problemàtica actual de vulneració i pèrdua de la intimitat de les persones i els domicilis. 

De moment ha reclamat mesures immediates per garantir la intimitat i la seguretat dels veïns afectats, drets que en alguns habitatges, com els ubicats en l'edifici de la rambla de Badal 120-122, són vulnerats de manera flagrant. En altres casos, es produeix una pèrdua de la intimitat de les persones i domicili, en diferents graus en funció de la distància entre la rambla i els habitatges 

D'ençà de la inauguració, els veïns dels carrers de Burgos i d'Antoni de Capmany van iniciar protestes.

Tornar a l

El Síndic intervé arran de les cues per renovar el DNI i demana que el servei de cita prèvia s'ajusti a les necessitats

19/06/2017

FOTO

La majoria de comissaries no assignen cita fins a la segona quinzena d'agost

Cal buscar solucions immediates mentre no es faci efectiva la convocatòria de places per al Cos Nacional de Policia

A Barcelona el servei està pràcticament saturat, la qual cosa comporta que hi hagi persones que pernoctin a la porta de les oficines

El Síndic de Greuges de Catalunya ha decidit intervenir d'ofici per intentar evitar el col·lapse imminent del servei de tramitació dels documents nacionals d'identitat, habitualment DNI i passaport, a la majoria de comissaries catalanes. Després d'analitzar les causes d'aquesta saturació, el síndic, Rafael Ribó, s'ha adreçat al delegat del Govern de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, i li ha demanat que adopti les mesures necessàries per garantir que la disponibilitat del sistema de cita prèvia s'ajusti a la demanda real.

Entre aquestes mesures, proposa contractar personal temporal de reforç o nomenar funcionaris interins. També destaca que calen recursos econòmics suficients per incentivar que els treballadors facin hores extraordinàries per atendre les demandes i es pugui desbloquejar el sistema. En aquest sentit, amb relació a les informacions publicades en premsa sobre la convocatòria de places per al Cos Nacional de Policia, arran de l'aprovació de la recent oferta pública d'ocupació, el Síndic considera que, mentre la convocatòria no es faci efectiva, cal buscar solucions immediates com les esmentades.

Tot i que l'inici del període estival comporta cada any un increment en la demanda de tràmits de gestió, el Síndic destaca que enguany s'hi ha d'afegir que el 2017 caduquen els primers DNI electrònics que es van expedir i que ara s'han de renovar. També s'han detectat problemes tècnics en el programari de l'aplicació informàtica, la qual cosa endarrereix, encara més, la tramitació d'aquests documents.

Si a l'increment de la demanda de tràmits de renovació durant el període d'estiu s’hi afegeix el decrement en el nombre d'efectius que treballen a les oficines de tramitació perquè s'inicien els torns de vacances, a parer de la institució de defensa de drets, la problemàtica difícilment es resoldrà si no s'adopten les mesures recomanades de forma immediata.

Amb motiu de la investigació, s'ha comprovat la disponibilitat de cita prèvia a les comissaries de Lleida, Tarragona i Girona en data 15 de juny de 2017. En totes aquestes, llevat de l'oficina de Les (Vielha), amb una cita disponible a partir del 3 de juliol; la de Figueres, amb una cita disponible a partir del 31 de juliol, i la de Camprodon, amb cita disponible a partir del 13 de juliol, les cites es programen per a mitjan agost. En el cas de l'oficina de Reus, s'informa que "aquesta oficina no té cites disponibles".

A Barcelona, la pràctica impossibilitat d'obtenir una cita per gestionar el tràmit de renovació duu molts ciutadans a pernoctar davant de les oficines de comissaria per poder aconseguir un dels números limitats que la Policia atorga diàriament als ciutadans sense cita prèvia. No obstant això, crida l'atenció que l'oficina del carrer Muntaner, de la ciutat de Barcelona, i la d'Igualada, mostressin disponibilitat a partir del 19 de juny.

El Síndic també ha tramès aquestes consideracions al Defensor del Poble perquè, si ho considera oportú, obri una actuació.

Tornar a l

Experts i ombudsman europeus, reunits pel Síndic, analitzen a Barcelona el cost de l'energia i la protecció dels consumidors

16/06/2017

foto

L'enginyer expert en energies renovables, Pep Salas, aborda el sistema d'implantació dels comptadors intel·ligents

Organitzada en el marc de la xarxa d'ombudsman NEON, la jornada compta amb la presència dels ombudsman europeus pioners en aquest àmbit

Entre els assistents, destaquen els representants de les empreses subministradores i del Tercer Sector

El Síndic de Greuges de Catalunya i la NEON (Xarxa Europea d'Ombudsman de l'Energia) han organitzat per a aquest divendres 16 de juny una sessió de treball, d’una banda, al voltant del cost de l'energia i la protecció dels consumidors vulnerables i, de l’altra, de la implantació dels comptadors intel·ligents (smart meters).

L'acte ha reunit els principals actors del sector a escala europea, com ara els representants dels ombusdman de França, Bèlgica, Itàlia, Irlanda o el Regne Unit, que han coincidit en en el fet que cal incentivar l’accés als defensors i als sistemes de resolució alternativa de conflictes; objectiu que volen assolir malgrat les dificultats derivades de la directriu europea, que no esmenta la institució d'ombudsman com a figura de referència en aquest sentit.

Consumidors vulnerables, tarifes socials, estàndards mínims europeus, moratòria hivernal, garantia de desconnexió, protecció del consumidor”. Sota aquest títol, la investigadora Naomi Creutzfeldt ha donat resposta, i ha obert el debat amb els ombudsman assistents, a la qüestió sobre quines mesures cal adoptar per protegir els consumidors vulnerables. Creutzfeldt és investigadora d’ESRC, membre del Wolfson College (Universitat d’Oxford), membre del Centre for Socio-Legal Studies i professora a la Universitat de Westminster

Pep Salas Prat, enginyer i especialista en energies renovables i xarxes elèctriques i professor a la Universitat de Barcelona, ha abordat en la seva ponència el cost de l’energia, les tarifes, els impostos, els comptadors intel·ligents, la facturació i la transparència. Les intervencions dels ombudsman europeus han servit per comparar els sistemes d’implantació dels comptadors intel·ligents en diversos països.

Els representants de les subministradores de referència a Catalunya i de les entitats del Tercer Sector han assistit a la jornada, en què també s'ha abordat el paquet d’energia neta (clean energy package), que la Comissió Europea va presentar el novembre del 2016, projecte que inclou com un dels seus eixos fonamentals oferir un tracte just als consumidors.

També s'ha tractat sobre el document de bases per a un pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya, aprovat recentment per la Generalitat de Catalunya.

La xarxa NEON (www.neon-ombudsman.org)

La Xarxa Europea d'Ombudsman de l'Energia té com a objectius primordials difondre els mecanismes alternatius de resolució de conflictes, d'acord amb les recomanacions de la Comissió Europea, encoratjar la protecció dels consumidors, establir vincles amb altres agents europeus del sector i facilitar l'intercanvi d'informació, experiències i bones pràctiques entre els seus membres. Els quatre membres fundadors són el Servei de Mediació del Sector Energètic de Bèlgica, l'Ombudsman dels Consumidors del Regne Unit, el Mediador Nacional del Sector Energètic de França i el Síndic de Greuges de Catalunya. També participen a les reunions representants d'Itàlia, d’Irlanda i de la República Txeca.

La NEON és la interlocutora dels ombudsman del sector de l'energia amb la Comissió Europea i, d'acord amb això, participa en diversos grups de treball de les direccions generals d'Energia i Justícia. També hi ha una relació de treball permanent amb el Consell dels Reguladors Europeus de l'Energia (CEER) i l'Agrupació Europea d'Associacions de Consumidors (BEUC).

 

Tornar a l