Actualitat: notícies i notes de premsa

Rafael Ribó: “Restituir el dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual és la reparació d’un greuge”

19/10/2018

Rafael Ribó i DINCAT

El 2015 el Síndic va emetre una resolució en què recomanava una revisió i una reforma de la legislació perquè totes les persones amb discapacitat tinguessin el dret a votar i a participar en la vida pública

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha expressat la seva satisfacció davant la reforma de la Llei electoral que el Congrés de Diputats acaba d’aprovar i que permetrà que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin exercir el seu dret de vot. Fins ara no podien votar arran d’una sentència judicial sobre incapacitació que els limitava aquest dret.

La participació política d’aquest col·lectiu ha estat una reivindicació prioritària pel Síndic des que el 2015 la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual (DINCAT) li va plantejar la problemàtica.

El Síndic va emetre una resolució en què recomanava una revisió i una reforma de la legislació perquè totes les persones amb discapacitat tinguessin el dret a votar i a participar en la vida pública. També recomanava que la limitació dels drets en els processos d’incapacitació fos aplicada de manera restrictiva, és a dir, en proporció a les necessitats de protecció de la persona.

En el marc de l’actuació d’ofici oberta, el Síndic exposava que hi havia 4.000 persones discapacitades que no podien exercir el dret de vot a Catalunya i va suggerir a les autoritats catalanes i estatals, per mitjà del Defensor del Poble, que adoptessin mesures per complir la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol el 2007 i, per tant, de compliment obligat. En concret, aquestes mesures implicaven que es modifiqués la normativa electoral per garantir el vot a les persones amb discapacitat.

Tornar a l

El Síndic investiga els fraus en el relloguer i la venda d’habitatges protegits

18/10/2018

foto (c) Gencat

Obre una actuació d’ofici per determinar si les administracions competents en matèria d’habitatge exerceixen un control suficient del parc protegit

Recomana la creació d’un servei d’inspeccions periòdiques per garantir que els habitatges de protecció oficial es destinen a domicili habitual i permanent

El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d’ofici per determinar si les administracions competents en matèria d’habitatge exerceixen un control suficient amb relació a l'ús, la cessió i la venda dels habitatges amb protecció oficial. El Síndic ha decidit intervenir arran de l’aparició en els mitjans de comunicació de situacions de frau i abusos en habitatges amb protecció oficial.

Per dur a terme la investigació, s’adreçarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, organisme que disposa i gestiona part del parc públic d’habitatges i que, a més, té capacitat sancionadora en cas que es detectin situacions de frau o de mal ús. També demanarà informació a altres administracions que disposen d’habitatges de titularitat pública.

En l'Informe sobre l'accés a l'habitatge social, que el Síndic va presentar el mes de novembre de 2015 al Parlament de Catalunya, ja s'advertia sobre les pràctiques indegudes i sobre la necessitat d'incrementar el control públic.

En aquest informe, amb relació al parc públic d'habitatges de titularitat pública, el Síndic va suggerir la necessitat que les administracions titulars dels habitatges portessin a terme inspeccions periòdiques del seu parc públic d’habitatges per comprovar possibles situacions de desocupació o cessions i lloguers no autoritzats.

Amb aquesta finalitat, va recomanar la creació d’un servei administratiu específic per a la gestió del parc públic que, entre d’altres, portés a terme inspeccions periòdiques per garantir que els habitatges es destinen a domicili habitual i permanent.

En l’informe esmentat, el Síndic considera inacceptable la venda del parc públic d'habitatges per part de l'Administració pública a entitats privades que no tinguin per objecte la satisfacció del dret a l’habitatge des d’un vessant social. En aquest sentit, l'Administració té la possibilitat d'exercir els drets d’adquisició preferent envers la transmissió d’habitatges protegits. Això no només permet incrementar el parc públic d’habitatges, sinó també incrementar el control públic per evitar fraus.

El Síndic vol deixar clar que, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, els habitatges amb protecció oficial s'han de destinar a la residència habitual dels propietaris i ocupants. Aquesta normativa impedeix l'especulació amb aquests habitatges, que han rebut subvencions públiques i que han de ser destinats a garantir el dret a l'habitatge de les persones que, altrament, no podrien accedir a un habitatge en el mercat privat o tindrien nombroses dificultats per accedir-hi.

Els habitatges protegits no es poden rellogar ni llogar parcialment, ni tampoc poden ser destinats a segona residència o altres usos incompatibles amb l'habitatge. Així mateix, les rendes del lloguer i els preus de venda dels habitatges protegits estan limitats a uns imports màxims, alhora que la cessió o transmissió de l'habitatge ha de complir una sèrie de tràmits legals, com ara l'obtenció del corresponent visat públic que emet l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que permet efectuar un control públic envers la cessió o la transmissió de l'habitatge.

Tornar a l

El Síndic signa un conveni amb l’ONCE per impulsar la defensa dels drets de les persones cegues

18/10/2018

foto

Ambdues entitats s’han compromès, respectivament, a fer més conegut i accessible el servei de defensa de drets del Síndic

El conveni també preveu millores en l’accessibilitat del material del Síndic

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i el delegat territorial a Catalunya de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), Xavier Grau i Sabaté, han signat aquest dijous 18 d’octubre un conveni de col·laboració. L’acord té per objectiu formalitzar i reforçar la bona relació que les dues entitats han estat exercint des de fa anys en benefici de les persones cegues i amb deficiència visual.

Així, el Síndic es compromet principalment a contribuir a la sensibilització en qüestions relacionades amb la defensa dels drets de les persones amb ceguesa, discapacitat visual i sordceguesa.

El conveni també preveu millores en l’accessibilitat del material del Síndic, de manera que es transcriurà al sistema Braille i sonor aquell que es consideri d’utilitat.

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, l’ONCE traslladarà al Síndic de Greuges, de manera genèrica, les qüestions que el col·lectiu de persones cegues, amb greu discapacitat visual o sordcegues a què representa identifiqui com a discriminatòries, i també adreçarà les persones afectades, sempre que ho vulguin, a plantejar directament la queixa davant de la institució del Síndic de Greuges.

L’ONCE també es compromet a dur a terme, per mitjà dels seus tècnics especialistes, accions informatives i formatives dirigides al personal al servei del Síndic de Greuges, a fi que pugui adquirir els coneixements necessaris per poder atendre, en les millors condicions possibles, les persones cegues, amb discapacitat visual o amb sordceguesa que decideixin utilitzar els serveis de la institució.

Tornar a l

El síndic es reuneix amb el raonador del ciutadà d’Andorra

17/10/2018

foto

Els temes relacionats amb els drets socials, especialment en l’àmbit de l’habitatge, han centrat bona part de la reunió que han mantingut el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i el raonador del ciutadà d’Andorra, Marc Vila, aquest dimecres 17 d’octubre a la seu del Síndic. Vila, en el càrrec des de desembre de 2017, ha dut a terme la primera trobada institucional al Síndic de Greuges de Catalunya.

El Raonador del Ciutadà d’Andorra és la institució de defensa de drets en relació amb l’actuació de l’Administració, equivalent al Síndic o a la figura coneguda internacionalment com a Ombudsman. El càrrec de raonador, que té una durada de sis anys, ha estat ocupat anteriorment per tres persones des de l’any 1998.

Tant Vila com Ribó han valorat molt positivament la reunió, en què han pogut intercanviar experiències i maneres de plantejar les investigacions i resolucions que emeten, tractar casos derivats entre ambdues oficines, i també aprofundir en l’organització institucional i les relacions internacionals que mantenen.

Tornar a l

El Síndic reclama un major esforç per combatre la pobresa i els seus efectes amb motiu del Dia Internacional per al Dret a l’Alimentació

16/10/2018

Foto Dret Alimentacio 02

Jornada: L’alimentació, un dret vulnerat?

Més de seixanta persones assisteixen a la seu del Síndic a una jornada sobre el dret a l’alimentació organitzada amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació

L’adjunta d’infància ha reclamat mesures estructurals que redueixin la taxa de risc de pobresa infantil, que des de l’inici de la crisi  es manté estable per sobre del 25%

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha denunciat la persistència de pous de pobresa a Catalunya, dels quals resulta molt complicat sortir i que comporten que encara hi hagi persones, sovint les més vulnerables, que pateixen mancances en els seus drets derivades de situacions de pobresa i que poden a arribar a patir privacions en el dret a l’alimentació adequada. El Síndic de Greuges de Catalunya ha acollit aquest dimarts 16 d’octubre de 2018 una jornada sobre el dret a la alimentació organitzada conjuntament amb la plataforma pobresa zero-justícia global.

Durant la seva intervenció, l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, Maria Jesús Larios, ha reclamat mesures estructurals que redueixin la taxa de risc de pobresa infantil, que des de l’inici de la crisi es manté estable per sobre del 25%. També ha recordat que l’any  2013 el Síndic va denunciar un problema de malnutrició infantil en famílies amb pocs recursos i que, arran de les seves recomanacions, es van introduir millores destacades. En concret, ha valorat positivament l’increment i la millora de la gestió de les beques menjadors als centres educatius, i també algunes millores en l’accés al lleure educatiu. Tanmateix, reclama que l’abordatge es faci des del reconeixement dels drets, amb mesures estructurals, no merament assistencials, per combatre la pobresa infantil, ja que la pobresa moderada o sobrevinguda, malgrat que no sigui extrema, priva els infants de drets i oportunitats. 

Entre els ponents, a més dels portaveus de Pobresa Zero-Justícia Global, destaca el nom de Mikel Mancisidor, membre del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, que ha parlat del dret a l'alimentació des del punt de vista internacional.

L’acte s’ha fet en ocasió del Dia Mundial de l’Alimentació, que se celebra el 16 d’octubre i també amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la pobresa (17 d’octubre).

La iniciativa s’inclou en el marc del conjunt d’accions promogudes per Pobresa Zero-Justícia Global, que l’octubre de l’any passat va lliurar al Síndic el Manifest 2017 “Contra la pobresa i les desigualtats, exigim els nostres drets”. Aquest manifest exigia a les administracions que es fessin efectius, entre d'altres, el dret a l'alimentació, el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a l'habitatge, el dret al treball, el dret a uns ingressos mínims, el dret a la mobilitat i el dret a la participació.

Tornar a l