Actualitat: notícies i notes de premsa

El síndic es reuneix amb la comissària europea de Drets Humans per exposar-li la situació de conculcació dels drets a l’Estat espanyol

19/06/2018

En la trobada, el síndic ha posat l’accent en l’afectació del dret dels càrrecs públics destituïts i els dels representants fets cessar per la dissolució del Parlament, del dret de participació política de la ciutadania i del dret a la llibertat d’expressió

Demana als organismes del Consell d’Europa amb qui s’ha reunit que verifiquin que l’Estat espanyol fa efectiu el compromís assumit de dur a terme una investigació per les càrregues policials de l’1-O

El síndic també ha mantingut reunions amb la Direcció de Drets Humans i Estat de Dret i amb el Comitè de Prevenció de la Tortura, ambdós també del Consell d’Europa

El síndic de greuges, Rafael Ribó, s’ha desplaçat aquest dimarts 19 de juny a Estrasburg per reunir-se amb la nova comissària de drets humans del Consell d’Europa, Dunja Mijatović.  El síndic ha aprofitat la reunió per expressar la seva preocupació per la precarietat democràtica a l’Estat espanyol durant els últims anys, i especialment amb relació al conflicte català. Concretament, li ha entregat l’informe que ha presentat recentment al Parlament de Catalunya. Informe La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a partir de l’1-O i l’aplicació del 155 CE. 

Ribó també ha explicat els punts més destacats de l’informe a diversos membres del Consell d’Europa amb qui s’ha reunit prèviament: Günter Schirmer, responsable d’Afers Legals i Drets Humans del Secretariat de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa; Christos Giakoumpoulos, de la Direcció de Drets Humans i Estat de Dret, i Hugh Chetwynd, cap de secció del Comitè de Prevenció de la Tortura.

A més, ha demanat als organismes amb qui s’ha reunit que verifiquin que l’Estat espanyol fa efectiu el compromís assumit de dur a terme una investigació per les càrregues policials de l’1-O. En concret, fa referència al compromís que el llavors ministre d’Exteriors espanyol Alfonso Dastis, va adquirir amb el secretari general del Consell d’Europa, Thorbjørn Jagland, en el marc d’una reunió.

Segons l’informe, la restricció a la llibertat personal de diversos dirigents polítics i socials per la via d’un ús abusiu i desproporcionat de la mesura cautelar de privació de llibertat constitueix potser la vulneració més flagrant de drets fonamentals que s’ha produït.

Així mateix, la dissolució per mitjà de l’article 155 CE del Parlament i la destitució de més de 250 alts càrrecs del Govern han afectat de manera directa el dret de participació política que reconeix l’article 23 CE, en un doble sentit: d’una banda, resulta afectat el dret dels càrrecs públics destituïts i el dels representants fets cessar per la dissolució anticipada del Parlament; i, d’altra banda, també resulta afectat el dret de participació política de la ciutadania, en general, en la mesura que els representants que han elegit no han pogut exercir la seva funció pel temps pel qual van ser elegits.

El dret de participació política de l’article 23 CE també es veu afectat pels actes que, després de les eleccions celebrades el dia 21 de desembre de 2017, impedeixen sense base legal que persones que han estat elegides com a diputades al Parlament de Catalunya i que estan en possessió dels seus drets polítics puguin ser candidates a la presidència de la Generalitat.

Els atacs o regressions a la llibertat no se circumscriuen a les expressions o manifestacions de caràcter independentista a Catalunya, sinó que tenen un abast més ampli i s’estan aplicant a diferents formes de protesta i dissidència.

Finalment, en diverses ocasions durant el període sobre el qual tracta l’informe, i en especial durant la jornada del primer d’octubre de 2017, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia van actuar d’una manera desproporcionada, i van provocar un dany superior al mal que suposadament volien evitar. Especialment preocupant i inacceptable va ser l’ús de pilotes de goma.

En l’informe Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya, el Síndic ja alertava l’abril de 2017 de l’erosió de la separació de poders a Espanya i dels seus efectes contra els principis democràtics.

 

 

Tornar a l

Comunicat sobre la reunió mantinguda a l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca entre el Síndic, el Departament d'Ensenyament i famílies afectades

15/06/2018

Els darrers mesos, l’Institut El Palau ha aparegut als mitjans de comunicació arran de la situació viscuda durant els dies posteriors a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, suspès pel Tribunal Constitucional. El malestar viscut per alguns alumnes del centre, fills de guàrdies civils, pel tractament a l’aula que alguns professors haurien donat dels fets de l’1 d’octubre, va derivar en denúncies del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona a nou docents del centre (cinc de les quals han estat arxivades pel jutge).

D’ençà de l'obertura d'una actuació d'ofici en data 5 d’octubre de 2017 per esclarir els fets ocorreguts, el Síndic de Greuges ha fet diferents actuacions de seguiment del cas. Entre d'altres, es va reunir en data 3 de maig de 2018 amb el Consell Escolar de l'Institut El Palau, que és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre (direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis i representant de l'Administració local), i en data 4 de juny de 2018 es va reunir amb les famílies afectades a la caserna de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. En el marc d’aquestes reunions, tant la direcció del centre com la majoria de famílies afectades van manifestar la seva predisposició a propiciar els contactes necessaris per resoldre la problemàtica plantejada.

En data 14 de juny de 2018, a instància del Síndic de Greuges, es van reunir a l’Institut El Palau el conseller d’Ensenyament, el director dels Serveis Territorials, la Inspecció d’Educació, la direcció del centre, quatre famílies afectades, alguns professors, el síndic i l'adjunta d'infants.

En el marc d’aquesta reunió, les diferents parts van exposar les seves visions sobre la problemàtica viscuda al centre durant els darrers mesos. Totes les parts, però, coincideixen que:

 1. Tant la direcció i el professorat del centre com les famílies estan compromesos activament per garantir un bon desenvolupament educatiu de l'alumnat i per situar l’interès superior de l’infant en el centre del procés educatiu. Es posa en valor la necessitat de vetllar per la formació integral de l’alumnat, pel seu benestar emocional i pel respecte dels seus drets i les seves llibertats, com ara el dret a la llibertat d’expressió, de pensament i de consciència, el dret a la dignitat i al respecte de les seves conviccions morals i ideològiques, el dret a no ser discriminat si les expressa i el dret a la intimitat si no vol expressar-les, i també el dret a no ser víctima de manipulacions ideològiques o propagandístiques.

 2. La tensió política general viscuda durant el primer trimestre del curs 2017/2018 va provocar patiment entre alumnat, famílies i professorat, per raons diverses. Cal tenir en compte aquest context per comprendre com es van viure els dies posteriors a l’1 d’octubre a les aules, i també les diferents interpretacions del que hi va succeir.

 3. La manca de conseller d'Ensenyament com a màxima autoritat del Departament durant l’aplicació de l’article 155 no ha contribuït a abordar i resoldre aquesta situació des de la comunitat educativa i per la via administrativa fins a l’actualitat.

 4. L’Institut El Palau ha mantingut al llarg dels darrers anys un bon clima de convivència. Abans dels fets de l’1 d’octubre, mai no hi havia hagut cap conflicte per raons ideològiques. Tothom fa una valoració general positiva de la tasca educativa que es du a terme al centre i de la professionalitat del claustre de professorat. Aquest bon clima de convivència s’ha intentat preservar durant els darrers mesos, entre professorat i alumnat, tant si està afectat per la investigació judicial com si no. No s’estableix cap diferència en el tracte a l’alumnat fill de guàrdia civil al centre. Tot l’alumnat rep la mateixa atenció, independentment de la professió dels seus progenitors.

 5. Tant la direcció del centre com el Departament d’Ensenyament emplacen totes les parts a tramitar les queixes per la via administrativa, d’acord amb els procediments convencionalment establerts per a la resolució dels conflictes als centres educatius, per poder esclarir correctament els fets. Aquest procediment requereix conèixer exactament què ha passat a partir de les informacions que han d’aportar alumnes, famílies i professorat afectats. Sense la participació de totes les parts, no és possible resoldre la problemàtica de manera adequada.

 6. Les famílies presents a la reunió s’han posat a disposició del Departament d’Ensenyament per esclarir els fets ocorreguts i trobar vies per a una solució positiva a la problemàtica plantejada, en benefici de l'alumnat i del mateix centre.

 7. En el cas que, a partir de les actuacions reglamentàries internes, es constatés que hi ha hagut alguna mala pràctica docent, tant la direcció del centre com el Departament d’Ensenyament actuarien en conseqüència i expressarien les disculpes convenients als afectats.

 8. La situació generada a partir de les denúncies de la Fiscalia i el seu trasllat als mitjans de comunicació està tenint un fort impacte en el centre i està afectant el benestar tant del professorat com de l'alumnat i les seves famílies. Hi ha la voluntat que la problemàtica plantejada es pugui esclarir i resoldre en benefici de totes les parts.
   
 9. La difusió als mitjans de comunicació per part de Fiscalia dels noms d'alumnes i professors afectats per l’escrit de denúncia ha generat malestar i preocupació entre les persones afectades, perquè suposa una vulneració al seu dret a la intimitat, a la dignitat i a l’honor.

 10. L’Institut El Palau és un centre altament valorat per la comunitat escolar i pel conjunt del municipi per l’educació de qualitat que ofereix al seu alumnat. Hi ha el compromís de procurar que la situació viscuda durant aquest curs sigui superada de cara al curs 2018/2019, i que la normalitat en el funcionament del centre es pugui restablir definitivament.

El Síndic de Greuges, que continuarà amb el seguiment i la mediació del cas, emplaça les diferents parts a continuar treballant des de la comunitat educativa, amb la participació de totes les persones afectades i amb l'escolta de totes elles, per esclarir els fets ocorreguts, per assumir les responsabilitats que corresponguin i millorar les pràctiques que escaiguin, i per resoldre positivament la problemàtica plantejada.

 


Tornar a l

L’anàlisi de la Directiva europea sobre les reclamacions col·lectives de consumidors centra l’Assemblea Anual de la Xarxa d’Ombudsman de l’Energia-NEON

13/06/2018

El  Síndic, que n’és un dels membres fundadors, coincideix que la proposta pot reforçar la protecció de les persones consumidores

El Síndic de Greuges de Catalunya ha participat aquest dimecres 13 de juny a Brussel·les a l’Assemblea Anual de la Xarxa d’Ombudsman de l’Energia-NEON, que s’ha centrat en la recent proposta de la directiva del Consell d’Europa que ha de permetre a les persones consumidores organitzar-se de manera col·lectiva.

Com ja havia avançat el passat mes d’abril, la NEON ha fet una valoració positiva de la Directiva: “Permetre que les persones consumidores s'uneixin per defensar el seu cas col·lectivament davant d'un tribunal estableix les bases dels marcs legals estatals que hauran  de facilitar una cooperació reforçada entre el poder judicial i les entitats que treballen en la defensa dels drets de les persones consumidores”.

Aquest és el cas del Síndic i de tots els membres de la NEON. En aquest sentit, la proposta de la Comissió permetria que els estats membres designessin les institucions d’ombudsman com a "entitats qualificades" que els permetés portar un cas als tribunals quan el tema es quedés bloquejat. De tota manera, en l’Assemblea que ha tingut lloc s'ha considerat que la Directiva que finalment s’aprovi hauria de concretar algunes qüestions que ara per ara no estan ben resoltes.

Per poder ser plenament eficaces, la NEON ha demanat que s’insereixin les institucions d’ombudsman en un marc jurídic coherent que garanteixi que les institucions d’ombudsman nacionals i regionals, els organismes ADR, els reguladors, les autoritats públiques, les organitzacions de consumidors i els tribunals treballin junts per assolir els mateixos objectius.

La xarxa NEON (www.neon-ombudsman.org)

La Xarxa Europea d'Ombudsman de l'Energia té com a objectius primordials difondre els mecanismes alternatius de resolució de conflictes, d'acord amb les recomanacions de la Comissió Europea, encoratjar la protecció dels consumidors, establir vincles amb altres agents europeus del sector i facilitar l'intercanvi d'informació, experiències i bones pràctiques entre els seus membres. Els quatre membres fundadors són el Servei de Mediació del Sector Energètic de Bèlgica, l'Ombudsman dels Consumidors del Regne Unit, el Mediador Nacional del Sector Energètic de França i el Síndic de Greuges de Catalunya. També participen a les reunions representants d'Itàlia, d’Irlanda i de la República Txeca.

La NEON és la interlocutora dels ombudsman del sector de l'energia amb la Comissió Europea i, d'acord amb això, participa en diversos grups de treball de les direccions generals d'Energia i Justícia. També hi ha una relació de treball permanent amb el Consell dels Reguladors Europeus de l'Energia (CEER) i l'Agrupació Europea d'Associacions de Consumidors (BEUC).

Tornar a l

El Síndic signa amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès un conveni de supervisió singularitzada

12/06/2018

foto
El Síndic de Greuges de Catalunya i l'Ajuntament de Cerdanyola han signat un conveni de col·laboració segons el qual s’han compromès a donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències municipals d’aquesta localitat

El síndic de greuges, Rafael Ribó, s’ha desplaçat aquest dimarts 12 de juny a Cerdanyola del Vallès per signar un conveni de supervisió singularitzada amb Carles Escolà, alcalde de l’Ajuntament de la localitat. Amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració, el Síndic es compromet a oferir una atenció singularitzada a Cerdanyola, que es concretarà en la tramesa a l'Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes provinents de persones i d’entitats locals. El síndic també podrà assistir a un plenari municipal per exposar i debatre l’informe esmentat. 

Per la seva banda, l'Ajuntament de Cerdanyola divulgarà la figura del Síndic al municipi i les diferents vies per accedir-hi sense necessitat de traslladar-se a Barcelona: per mitjà del telèfon gratuït 900 124 124, el web www.sindic.cat, per correu postal amb sobres de cobrament a destinació o directament a través de la visita de personal assessor de la institució al municipi, com a mínim, dos cops l'any.

Amb la signatura d'aquest conveni d'avui ja són 36 els convenis de supervisió en funcionament. A banda, té un conveni de característiques similars amb el Conselh Generau d'Aran.

Tornar a l

El Síndic insta la Generalitat i el Govern de l'Estat a instal•lar un tramvia en el tram actual Port Aventura-l'Hospitalet de l'Infant

12/06/2018

Remarca la importància de potenciar el transport públic i que sigui més sostenible

El desmantellament d'una infraestructura que podria ser reutilitzada per garantir la mobilitat amb el mínim d'efecte negatiu per al medi ambient vulneraria el dret a la mobilitat

Des de principis de l'any 2018 el Síndic de Greuges ha rebut més de 200 queixes pel desmantellament de la línia de ferrocarril Port Aventura- Salou- Cambrils- Mont-roig del Camp- l'Hospitalet de l'Infant. Segons exposen les persones afectades, atesa la manca d'interès de la Generalitat per adequar la línia al sistema de tren-tramvia de manera immediata, el desmantellament deixa sense cap alternativa que faciliti o millori la mobilitat de les persones usuàries de la xarxa de Rodalies de Catalunya, atesa la llunyania de la variant del corredor mediterrani respecte dels nuclis de població més importants, com ara Salou i Cambrils, que, a més, perden la connexió entre si.

És ben sabut que la xarxa de Rodalies de Catalunya pateix nombroses deficiències, per la qual cosa la desaparició d'una línia que dona servei anualment a més de 675.000 persones dels municipis de Salou i Cambrils fa necessari un estudi exhaustiu del cas i una decisió motivada.

Les queixes rebudes també posen de manifest que el desmantellament d'aquesta línia contradiu les determinacions territorials del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, en què es recullen les actuacions de condicionament tren-tramvia i que estableix que el sistema ferroviari i tramviari té un caràcter estratègic i prioritari dins les infraestructures de mobilitat i transport. També manifesten que implicarà conseqüències rellevants de caràcter ambiental i social a la regió i que no respecta les determinacions de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, ja que no s'ha optat pel seu traspàs previ a la Generalitat de Catalunya, i aquesta no ha emès els seus informes pertinents. A més, les persones afectades també exposen que les estacions més properes quedaran a dos quilòmetres de les actuals, la qual cosa es tradueix en mitja hora a peu, aproximadament, cosa que les fa absolutament inadequades si no es vol utilitzar el cotxe privat.

Efectivament, la Llei estatal 38/2015, del sector ferroviari, preveu que el Ministeri de Foment pot excloure una determinada infraestructura ferroviària de la Xarxa Ferroviària d'Interès General sempre que hagin desaparegut els motius que en van justificar la inclusió. Tanmateix, també estableix la possibilitat que sigui traspassada a la comunitat autònoma corresponent, a instància de la comunitat autònoma o del Ministeri de Foment. A més, també determina que, abans de la clausura d'una línia, el Ministeri de Foment ho ha de posar en coneixement de les comunitats autònomes i entitats locals que en puguin resultar afectades. Després d'haver demanat informació a les administracions, el Síndic no té constància de l'emissió per part de la Generalitat de Catalunya d'aquest informe previ ni tampoc de la comunicació de l'acord de clausura del Ministeri de Foment a la Generalitat o els ajuntaments afectats. Davant d'aquest fet, el Síndic ha informat del cas el Defensor del Poble amb l'objectiu que demani informació concreta al Ministeri de Foment sobre l'estat dels informes previs i les comunicacions.

El Síndic també ha fet arribar tot un seguit de recordatoris legals, suggeriments i recomanacions a les administracions afectades i demana que se l'informi de les decisions preses sobre aquesta qüestió.

En aquest sentit, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat li recorda que ha de defensar davant del Ministeri de Foment, conjuntament amb els municipis afectats, el projecte de condicionament tren-tramvia de l'actual línia ferroviària, tot habilitant els estudis, projectes i recursos administratius i econòmics que siguin necessaris. D'acord amb això, el Síndic demana al Departament que valori la decisió d'instar l'expedient de traspàs d'aquesta línia; que convoqui una reunió del Consell de la Mobilitat per avaluar-ne el desmantellament, i també les seves conseqüències en la mobilitat i les alternatives possibles, i que determini, abans del seu establiment i d'acord amb els ajuntaments afectats i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, les condicions d'integració del sistema tramviari, tant des del punt de vista urbanístic com de gestió del sistema viari, per mitjà d'un pla especial urbanístic del sistema tramviari.

Als ajuntament de Cambrils i Salou, els recorda que han de defensar davant el Ministeri de Foment el projecte de condicionament tren- tramvia de l'actual línia ferroviària; que han de participar en la determinació, abans del seu establiment i juntament amb el Departament de Territori i  Sostenibilitat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, de les condicions d'integració des sistema tramviari, i que han de sol·licitar un informe del Programa de planejament territorial, un cop aprovats inicialment els plans urbanístics d'iniciativa municipal.

Amb caràcter general, i per a totes les administracions, el Síndic demana: 

 1. Que es promoguin polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i que garanteixin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
 2. Que es planifiqui la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i col·lectiu (Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat).
 3. Que s’adoptin mesures en matèria de transports i mobilitat encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es basi en la tinença de vehicle privat i que fomenti l'ús generalitzat del transport públic i altres formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic).

El Síndic recorda que cal potenciar el transport públic, especialment si es té present que malauradament ja es palesen els efectes del canvi climàtic en la vida quotidiana.

En aquest sentit, cal impulsar el transport públic que sigui més sostenible i que provoqui menys emissions contaminants a l'atmosfera, alhora que optimitzi les opcions de mobilitat de les persones.

És per això que el Síndic insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat per tal que, conjuntament, cerquin la millor solució tècnica per convertir l'actual línia ferroviària en una infraestructura de transport públic intermunicipal (tren-tramvia). Aquest assumpte hauria de figurar entre els temes prioritaris en l'agenda que s’ha de tractar entre ambdós governs.

Tornar a l