Actualitat: notícies i notes de premsa

El Síndic reclama un pla integral d’acollida d’infants migrants no acompanyats que en garanteixi els drets

11/12/2018

foto

Compareixença sobre l’informe La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya

Cal un marc legal que incorpori un protocol d’actuació i que garanteixi que els drets dels infants nouvinguts prevalen per sobre de la seva condició d’estrangers

La manca de previsió ha comportat sobreocupació i ha repercutit en la qualitat del sistema de protecció de la infància

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, Maria Jesús Larios, han comparegut aquest dimarts 11 de desembre de 2018 davant la Comissió del Síndic per presentar i debatre amb els grups parlamentaris l’informe La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya , lliurat al Parlament a finals del mes de setembre d’enguany.

En la seva intervenció, el síndic ha destacat que, tot i que actualment s’hagi frenat temporalment el nombre d’infants migrants no acompanyats que arriben a Catalunya, tot apunta que es tracta d’una situació estacional. En aquest sentit, per evitar la situació de cert col·lapse viscuda durant els darrers mesos, el síndic ha recordat a la DGAIA la necessitat de treballar amb la previsió que la tendència de creixement de l'arribada d'infants migrants sols es mantingui durant l'any 2019. En cas que es mantingui aquesta tendència, l'arribada d'infants migrants giraria al voltant de 6.000 i la necessitat de creació de places, de 3.000.

El setembre de 2018 va ser el mes amb el nombre més elevat d'infants migrants no acompanyats arribats a Catalunya (624). Des d'aleshores, el nombre d'infants migrants nouvinguts ha decrescut progressivament (428 a l'octubre i 355 al novembre), tot i que amb un ritme d'arribada molt superior als mateixos mesos de l'any 2017 (quan el nombre d'infants nouvinguts superava lleugerament els 200). Durant els onze primers mesos de l'any, han arribat a Catalunya 3.456 infants migrants no acompanyats, 2.112 més que durant el mateix període de l'any 2017.

A més d’incidir en el fet que són necessàries la coordinació i la implicació de totes les administracions, el síndic i l’adjunta han reclamat més recursos i un marc legal que incorpori un protocol d’actuació i que garanteixi que els drets dels infants nouvinguts prevalen per sobre de la seva condició d’estrangers.

Així, han recomanat que s’estableixi un doble objectiu: d’una banda, un pla integral i transversal de contingència a curt termini; i, de l’altra, canvis estructurals del sistema de protecció de la infància.

En l’informe, el Síndic destaca que cal evitar la improvisació i urgències generades per la manca de planificació. Aquestes mancances han provocat problemes relacionats amb la sobreocupació de centres, amb l’ús de centres del sistema de protecció no previstos per atendre aquestes situacions.

Aquesta circumstància ha perjudicat el sistema de protecció en general i ha afectat la qualitat de l’atenció dels infants migrants i de la resta d’infants tutelats, en situacions que suposen un maltractament institucional, i també els professionals que s’ocupen d’atendre’ls.

L’informe també destaca dèficits estructurals del sistema de protecció, com ara la manca del recurs de l’acolliment familiar dels infants migrants (menys de l’1 %), la manca de polítiques per promoure el retorn d’infants migrants amb les seves famílies d’acord amb el seu interès superior, els dèficits en el desinternament del sistema de protecció i acompanyament en la transició a la vida adulta i els dèficits en la provisió de programes de salut mental per a infants migrants no acompanyats. El síndic també recorda la necessitat de garantir places suficients de programes de noves oportunitats i d’inserció laboral.

Igualment, pel que fa als processos de primera acollida, el Síndic destaca que el circuit d’atenció immediata no té prou en compte la condició d’infant i fa prevaler l’aplicació de mesures relacionades amb el control de fluxos migratoris. D’altra banda, la dilació en l’assumpció de la tutela per part de la DGAIA i en la tramitació de la documentació per part de totes les administracions competents també suposa una dificultat per a la integració d’aquests joves.

L’informe subratlla l’esforç fet per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), especialment en els darrers mesos, en la creació de places de centres de primera acollida i altres recursos, com ara els pisos assistits, SAEJ i IPI, per atendre els infants migrants sense referents familiars (2.047 places noves des de juny de 2017). Si es té present que a l’inici de 2017 hi havia 2.873 places residencials en el sistema de protecció, la creació de noves places suposa incrementar un 75,1% les places residencials del sistema.

 

 

 

Tornar a l

Comunicat del Síndic de Greuges sobre el 70è aniversari de la Declaració de Drets Humans

10/12/2018

vv

El 10 de desembre se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans. Tal dia com avui, fa 70 anys, l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Declaració universal de drets humans. Avui dia, la Declaració continua sent un text normatiu plenament vigent, però tant a escala internacional com a Catalunya continuen havent-hi greus incompliments de la Declaració i dels tractats internacionals que la despleguen.

Les regressions en l’àmbit dels drets socials (dificultats per a l’accés a un habitatge digne, llistes d’espera en l’àmbit de la salut, segregació en l’educació, etc.) són violacions de drets humans, en tant que vulneren el principi d’igualtat d’oportunitats i són causes potencials de pobresa i discriminació.

Així mateix, són preocupants les creixents limitacions a la llibertat d’expressió i manifestació, que es tradueixen en sancions desorbitades i, en alguns casos, en una privació de llibertat del tot injustificada.

Hi ha col·lectius, com ara les dones, els infants, les persones LGBTI o les persones amb dependència, que són especialment vulnerables a les conculcacions de drets. Cal promoure’n i defensar-ne específicament els drets.

També és necessari fer front als fenòmens de les migracions i del refugi, causats per les violacions massives dels drets humans i l’empobriment de les societats, i lluitar contra els brots i les polítiques xenòfobes.

En aquest context, el Síndic de Greuges treballa per garantir els drets humans, sense distincions, per assolir una societat més democràtica, transparent i tolerant.

Tornar a l

El Síndic investiga les actuacions policials del dia de la Constitució a Girona i Terrassa

07/12/2018

El Síndic ha iniciat una actuació d’ofici sobre la intervenció dels Mossos d’Esquadra en motiu de les manifestacions de protesta de plataformes antifeixistes davant la convocatòria d’actes per celebrar el dia de la Constitució a Terrassa i Girona.


En concret, vol aclarir les càrregues policials practicades pels Mossos aquest dijous 6 de desembre amb motiu de les manifestacions convocades en aquestes localitats per dues plataformes antifeixistes. Les concentracions es van fer en protesta de la presència de representats del partit d’ultradreta Vox en actes oficials de celebració de l’aniversari de la Constitució. 

A partir de les informacions escrites i gràfiques aparegudes als mitjans de comunicació, el Síndic ha considerat necessari intervenir i demanar informació al Departament d’Interior sobre els fets i sobre el dispositiu policial que es va establir. Així en una carta adreçada al conseller d’Interior, Miquel Buch, el Síndic sol·licita que se l’informi del protocol d'actuació establert i de si amb posterioritat s'ha fet un diagnòstic de la intervenció policial. 

El Síndic també ha demanat saber si s'ha observat en algun moment una manca de proporcionalitat i rigor en l’actuació policial i, si és així, les mesures que es duran a terme. 

D’altra banda, el Síndic també s’ha adreçat als ajuntaments de les dues localitats, Girona i Terrassa, per sol·licitar-los informació sobre les comunicacions rebudes de les convocatòries d’actes i de les manifestacions organitzades, i també sobre les actuacions dutes a terme pels governs municipals respecte a aquests actes.

Segons la premsa, el balanç va ser, a Girona, d’una persona detinguda, 13 agents dels Mossos ferits i 42 manifestants atesos per contusions provocades per cops de porra. I a Terrassa, dues detencions i 19 persones ateses, entre elles dos agents i una diputada de la CUP que va rebre un impacte de bala d'escuma a la mà.

Tornar a l

El Síndic recomana que es dotin les sindicatures locals dels mitjans necessaris per garantir-ne la independència

07/12/2018

foto

Analitza en un informe el grau de compliment de les sindicatures locals amb relació als criteris que requereix qualsevol institució d’ombudsman per exercir amb autonomia la tasca supervisora de les administracions

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat a l’Administració municipal que doti els síndics locals dels recursos econòmics, humans, legals i logístics necessaris per garantir-ne la independència i evitar que es desvirtuï el caràcter neutral d’aquesta institució, coherent amb la tasca que té encomanada. Actualment, hi ha quaranta-quatre síndics locals a Catalunya.

La proposta emana de les conclusions extretes de l’informe La Sindicatura municipal com a ombudsman independent, lliurat aquesta setmana al Parlament. Amb aquest estudi es dona continuïtat al treball de recerca elaborat pel Síndic per establir els elements definitoris, reconeguts en l’àmbit internacional, sobre la figura de l’ombudsman en les democràcies actuals.

El Síndic analitza així el grau de compliment de les sindicatures locals amb relació als criteris que requereix qualsevol institució d’ombudsman per exercir amb autonomia la tasca supervisora de les administracions dins del seu àmbit competencial. Més concretament, fa una revisió de les sindicatures municipals existents amb relació als següents factors:

L’estatus de la persona que exerceix l’encàrrec, és a dir, el seu estatus jurídic en termes de procediment d’elecció, règim d’incompatibilitats i prerrogatives.

L’estructura organitzativa i els mitjans de l’oficina, és a dir, el funcionament i la independència organitzativa.

La independència econòmica: pressupost independent i possibilitat de contractar personal de suport a càrrec del seu pressupost.

La rendició de comptes de la seva actuació a la cambra a la qual deu confiança.

Tornar a l

Comunicat en ocasió de la vaga de fam iniciada per diversos interns al Centre Penitenciari de Lledoners

04/12/2018

FOTO

En relació amb la vaga de fam iniciada el dia 1 de desembre de 2018 per Jordi Sánchez i Jordi Turull, a la qual s’han incorporat Joaquim Forn i Josep Rull, el Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici que té per objecte la garantia dels drets en el decurs de la vaga de fam.

En aquest sentit, el Síndic està en comunicació amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris i la direcció del Centre Penitenciari de Lledoners per supervisar l’aplicació del protocol que se segueix en aquests supòsits. Així mateix, obre un canal de comunicació permanent amb la comissió de seguiment de la vaga de fam, creada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

D’altra banda, el Síndic demana al Tribunal Constitucional que els recursos d’empara presentats pels líders independentistes, i ja admesos a tràmit, es tramitin i es resolguin de conformitat amb el procediment establert en la Llei orgànica del Tribunal Constitucional i sense dilacions indegudes. En aquest sentit, el Síndic considera il·lustratiu que l’article 507 de la Llei d’enjudiciament criminal atorgui als tribunals penals ordinaris un màxim de 30 dies per resoldre recursos davant decisions que decretin o perllonguin la presó provisional.

Per tant, el Síndic, conscient de la càrrega de casos pendents al Tribunal Constitucional, estima que els recursos d’empara que tinguin per objecte la llibertat d’una persona s’han de considerar de tramitació preferent i s’han de tractar amb la màxima urgència, com ja ha fet en algunes ocasions el mateix Tribunal Constitucional en altres procediments, inclosos alguns recursos d’empara. Per contra, les dilacions excessives en la resolució d’aquests recursos es podrien considerar com a denegació de justícia i podrien obrir la porta a recórrer per violacions del Conveni europeu de drets humans davant del Tribunal Europeu, sense haver exhaurit tots els recursos interns (casos Irlanda contra el Regne Unit i Akdivar contra Turquia).

Tornar a l