Actualitat: notícies i notes de premsa

(c) Iberia Rural

El Síndic conclou que cal anteposar la protecció del parc natural del Montseny i evitar la pavimentació del camí que connecta dues carreteres

17/01/2017

A parer del Síndic, la connectivitat de les dues carreteres és innecessària, i no hi ha cap element que justifiqui els treballs de pavimentació i arranjament de la pista

El projecte presentat inicialment no s’ajusta al que autoritza la Ponència Ambiental

Ha recomanat la Diputació de Barcelona (com a òrgan gestor del parc) que impedeixi ja d'inici i de forma permanent l'accés pel camí amb vehicles

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat a totes les administracions implicades que, davant els intents de l'Ajuntament del Montseny de culminar la construcció de la carretera Illes-Sant Marçal, anteposi la protecció del parc natural. A parer del Síndic, es tracta d'una connectivitat de dues carreteres innecessària, i no hi ha cap element que justifiqui els treballs pendents de pavimentació i arranjament de la pista, que completarien la segona fase del pla impulsat pel consistori esmentat per connectar les carreteres  BV-5301 i BV-5114.

En el marc d'una actuació d'ofici, el Síndic ha estudiat tota la informació rebuda i ha evidenciat que el projecte presentat inicialment no no s’ajusta al que finalment autoritza la Ponència Ambiental, ja que s'ha passat d'un projecte d'arranjament i pavimentació de tot el camí a l’autorització final d’uns arranjaments puntuals en aquest camí de serveis del parc natural del Montseny.

Rafael Ribó s'ha mostrat contundent i ha destacat "que s'han de prendre les mesures oportunes perquè no s'autoritzi cap projecte que no sigui estrictament necessari i en què no es tingui la certesa de quins efectes perjudicials tindrà la seva execució per a la integritat del lloc". En aquest sentit, els arguments dels partidaris del projecte es basen en un hipotètic avantatge de connectivitat que reduiria en uns minuts els trajectes dintre del parc. Argumentació que, segons el Síndic, dista molt de poder qualificar-se com a necessitat.

D'acord amb el principi de precaució i cautela que ha de regir qualsevol decisió ambiental, el Síndic ha recomanat a la Diputació de Barcelona (com a òrgan gestor del parc) que impedeixi, des del bell d'inici i de forma permanent, l'accés pel camí amb vehicles mitjançant la instal·lació de barreres permanents, i que es permeti únicament el pas dels vehicles per a la gestió de parcs, els dels serveis i els de la propietat.

El Síndic també ha recomanat que s'obri un debat en seu parlamentària sobre la protecció real dels espais naturals per mitjà de la normativa vigent. Per aconseguir una major garantia de protecció dels espais especialment protegits i que són patrimoni de tots, el Parlament de Catalunya hauria de revisar la legislació sobre parcs naturals i espais protegits en la línia que sigui el Govern de la Generalitat o, en tot cas, l'òrgan gestor de l'espai protegit qui en darrer terme autoritzi i executi els projectes que afectin directament l'espai protegit.

Tornar a l

foto

Visita institucional del Síndic al País Basc

13/01/2017

La presidenta del Parlament basc, Bakartxo Tejeira, rep el síndic, Rafael Ribó i el seu homòleg basc, l'ararteko, Manuel Lezertua.

El síndic participa a Sant Sebastià en l'acte de presentació de la fundació Auxiba, sobre els drets de la gent gran,

La presidenta del Parlament basc, Bakartxo Tejeira, ha rebut aquest dijous 12 de gener a Vitòria el síndic de greuges, Rafael Ribó, i l'ararteko, Manuel Lezertua. La trobada ha servit per explicar les experiències i els projectes comuns de les institucions d'ombudsman davant els reptes actuals, com ara l'acollida de refugiats i la necessitat de preservar i garantir els drets humans. També s'han abordat les línies de treball previstes en el marc de les activitats de la secció europea de l'Institut Internacional de l'Ombudsman, que Ribó presideix.

Prèviament, l'ararteko i el síndic havien mantingut una reunió per planificar les diverses estratègies comunes per a l'any 2017.

Rafael Ribó ha culminat la visita al País Basc a la ciutat de Sant Sebastià, on ha participat al congrés de presentació de la fundació Aubixa, sobre els drets de la gent gran. A l'acte, també hi han intervingut els seus homòlegs basc i gallec, l'actual ararteko, Manuel Lezertua, la valedora do pobo, Milagros Otero, i l'anterior ararteko, Iñigo Lamarca.

La fundació Aubixa neix amb el compromís de reivindicar davant de la societat els drets i la dignitat de les persones grans, amb demència o sense. Entre els seus projectes hi ha crear un observatori permanent que vetlli pel compliment d'una carta de drets específics per a aquest col·lectiu, en què ja s'està treballant.

Tornar a l

web

Nou web del Síndic adaptable a tots els dispositius

03/01/2017

El Síndic ha actualitzat el web i l'ha adaptat al format responsiu per facilitar la navegació des dels dispositius mòbils.

També se n’ha modernitzat la imatge i s'han reorganitzat els continguts, amb l'opció de cercar-los per temàtiques.


La cerca localitza tant els informes monogràfics com les notícies i el material audiovisual que s'ha anat publicat durant els últims quinze anys.

També s'ha actualitzat el disseny i l’estructura de la web d'infants, la imatge del portal de transparència i els continguts de la web del pacient. 

Durant les pròximes setmanes s’introduiran nous canvis i millores tècniques.

Tornar a l

El Síndic demana al Parlament que derogui la norma que permet a l’Administració beneficiar-se de les pensions no contributives dels infants tutelats

03/01/2017

Ha reclamat reiteradament al Departament de Benestar Social i Família que deixi sense efecte la instrucció de l'any 2012 que regula el circuit d'aquesta pràctica


Considera que la decisió d’afectar les pensions i prestacions incompleix el marc normatiu vigent i és una mesura discriminatòria

Les primeres queixes es remunten a l'any 2010, quan la DGAIA va aprofitar l'entrada en vigor de la Llei d'infància per confiscar les pensions en concepte de despeses derivades de l'atenció 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha traslladat a tots els grups polítics del Parlament la necessitat que aprovin la nova proposició de llei sobre el cobrament de les pensions dels infants tutelats. El projecte de llei, recentment admès a tràmit per ser debatut a la cambra, estableix la derogació de la normativa que actualment permet a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) confiscar les quantitats que corresponen legalment als infants i joves menors de divuit anys en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec.

Rafael Ribó demana als diputats que aprofitin aquesta oportunitat per blindar els drets dels infants tutelats, sense que hi hagi marge de maniobra per a interpretacions de la llei en un altre sentit. Des que la DGAIA aplica aquesta mesura, de fet, el Síndic ha reiterat en nombroses ocasions que aquesta situació incompleix el marc normatiu vigent i vulnera, en els següents punts, els drets dels menors tutelats:

1. La titularitat d’aquestes pensions i prestacions correspon als infants tutelats, en els termes que preveu la legislació vigent en matèria de seguretat social, amb independència de qui en rebi l’abonament i a qui en correspongui l’administració.

2. La decisió d’afectar les pensions dels nois i noies es contradiu amb el fet que la tutela dels menors a càrrec de les institucions públiques és un servei que la Cartera de serveis socials defineix com a gratuït. 

Aquesta contribució al cost del servei, a més, en cas que s’establís, hauria de tenir en compte la Llei de serveis socials, la qual preveu que l’establiment d’un mòdul de pagament pels serveis no només s’ha de preveure dins la Cartera de serveis socials, sinó que hauria de tenir en compte la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament.

3. Es discriminen els joves titulars d’aquestes pensions i prestacions respecte de la resta de menors tutelats per la DGAIA, que, amb independència de la seva capacitat econòmica o el seu eventual nivell d’ingressos, no han de contribuir al manteniment del cost del servei. 

La disposició addicional setena de la Llei d'infància empara des del 2010 la decisió de la DGAIA de retenir aquestes pensions als infants en concepte de despeses derivades de la seva atenció. Fins llavors, la DGAIA tramitava les pensions i prestacions, les acumulava i les entregava posteriorment als nois i noies quan finalitzava la situació de desemparament o assolien la majoria d’edat.

El Síndic ha rebut en aquest període de temps una vintena de queixes d’infants i de joves extutelats, i també d’entitats que agrupen famílies acollidores, en desacord amb el fet que en assolir la majoria d’edat o en cessar la tutela no se’ls abonessin les pensions i prestacions meritades per la Seguretat Social.

El desembre de 2012 el Síndic ja va emetre una resolució relativa a aquest assumpte i va suggerir al Departament de Benestar Social i Família que deixés sense efecte la  Instrucció aprovada. El Departament de Benestar Social i Família va informar el Síndic que no podia deixar sense efecte la Instrucció perquè l’únic que fa és clarificar el circuit de gestió de les prestacions i pensions de què són beneficiaris els menors.

 

Tornar a l

(c) Parlament

El Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura reclama que la política penitenciària incorpori la perspectiva de gènere

28/12/2016

La visió en clau de gènere s'ha d'adoptar per valorar si l'ingrés és imprescindible. També s'ha d'aplicar en tots els vessants de l’internament (salut, relacions familiars, violència masclista, etc.)
L'aplicació de les mesures d'aïllament penitenciari s'ha de fonamentar de manera molt rigorosa en cada cas

Els departaments de Salut i Justícia han dut a terme un programa de formació sobre el Protocol d’Istanbul, com recomanava l'MCPT el 2015

Els cossos policials continuen fent una interpretació restrictiva de la Directiva europea dels drets dels detinguts 

Les mesures disciplinàries en centres d'internament d'infants i adolescents són excessives

El 2016 s'han visitat 50 centres, entre els quals 29 comissaries de policia
 

L'Equip de Treball del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT), encapçalat pel síndic, Rafael Ribó, i l'adjunt general, Jaume Saura, ha presentat aquest dimecres 28 de desembre al Parlament l’Informe anual corresponent a l’any 2016. El document és el sisè que lliura a la cambra des que la institució va rebre el mandat d'exercir les funcions de prevenció i detecció de la tortura a Catalunya d'acord amb el protocol de l'ONU.

Especialment a partir de les entrevistes mantingudes amb les dones internes durant les visites als centres penitenciaris, l'MCPT ha identificat situacions en què aquestes, pel fet de ser dones, es troben en una situació d’una vulnerabilitat especial. Per aquest motiu, ha incidit que cal incorporar la perspectiva de gènere a la política penitenciària de Catalunya i a la feina dels òrgans directius dels centres penitenciaris. Això s’ha de traduir en la recollida de dades estadístiques específiques sobre el nombre, el context social, la situació penitenciària, etc.

La perspectiva de gènere s'ha d'aplicar primer per valorar si les circumstàncies personals i la gravetat del delicte fan imprescindible l'ingrés. També cal tenir-la en compte en tots els vessants de l’internament, particularment pel que fa a les relacions familiars, l’assistència sanitària, la detecció i el tractament de la violència de gènere soferta o les mesures disciplinàries.

El 2016 l'MCPT ha visitat quatre dels cinc centres penitenciaris que concentren el total de dones internes, que representa un 7% del global de població reclusa.

En el marc de les visites als centres penitenciaris, l'MPTC també ha incidit especialment en les condicions i les mesures relacionades amb el règim d'aïllament. Després d'analitzar les dades de març a maig del 2016, s'ha constatat que el percentatge d’interns classificats en primer grau de tractament penitenciari es manté constant, entre l'1,8% i el 2% del total de la població reclusa. Partidari de restringir l'aïllament, l'MCPT considera que l'Administració n’ha de fonamentar de manera molt rigorosa l’aplicació en cada cas, sense que siguin suficients referències genèriques a la perillositat extrema o inadaptació de l’intern, sinó que cal acompanyar aquest diagnòstic amb dades precises que fonamentin l'adopció de la mesura.

En general, l'Informe recull el testimoni puntual d'interns que han denunciat haver estat objecte d'alguna actuació desproporcionada. En aquests casos, s'ha iniciat una investigació al Síndic de Greuges, amb el consentiment de l'intern.

També s'han detectat mancances o inadequacions en les mesures disciplinàries als centres d'internament per a infants i joves, tant per la manca de garanties i desconeixement per part dels interns del règim sancionador com per la inadequació de les sancions. A banda de recomanar més personal, i més ben format, pel que fa a les contencions, l’MCPT ha reiterat la necessitat d’emplenar degudament el llibre de registre.

A més, amb relació a la interpretació restrictiva que els cossos policials fan de la Directiva europea sobre els drets de les persones detingudes, s'ha tornat a reiterar que la Direcció General de Policia elabori una nova circular en què s'estableixi el dret de la persona detinguda a obtenir els materials i els documents. Com en anys anteriors, el Mecanisme assenyala que cal que la normativa aclareixi els àmbits de competència entre els Mossos i la policia local, i recorda que aquesta última ha de tenir un paper auxiliar.

50 visites a espais privats de llibertat
Durant el 2016 s’han realitzat un total de 50 visites a centres diferents

• Comissaries dels Mossos i de la Policia Local : 29

• Centres penitenciaris: 5

• Centres geriàtrics: 2 

• Centres de salut mental: 1

• Centres infantils: 9

• Unitats penitenciàries Mossos d'Esquadra: 2

• Comissaria de la Policia Nacional: 1 (la Jonquera). Visita denegada

Tornar a l