Notícies

El Síndic obre una actuació d'ofici sobre el sistema de tarifes dels aparcaments

21/11/2005

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va obrir la setmana passada una actuació d'ofici en relació el sistema de tarifes dels aparcaments i la possibilitat de facturar per temps real.
L'actual llei reguladora de l'aparcaments de vehicles dóna lloc a diverses interpretacions i permet que en molts aparcaments es cobri el preu del servei, no en funció del temps real d’estacionament, sinó per hora o fracció, de forma que, en moltes ocasions, l’usuari acaba fent efectiu l'import d'un preu superior al que realment ha estat estacionat el seu vehicle, fet que pot provocar un enriquiment injust per part de l’empresari i un perjuduci econòmic per a l'usuari.
En ser una regulació d'àmbit estatal, el Síndic demanarà al Defensor del Poble que s’interessi sobre l'estat de la tramitació d’un avantprojecte de llei que preveu modificar la llei actual i obliga a cobrar per tems real d'estacionament, de forma que el preu que es facturi ho sigui en funció dels minuts i no per hora o fracció.

Tornar