Notícies

Declaració dels defensors del poble de l’Estat espanyol amb motiu del 60è aniversari de la Declaració universal dels drets humans

09/12/2008

Han signat la declaració els defensors de l'Estat espanyol (l'estatal i els 13 autonòmics). El document ha estat presentat als mitjans de comunicació a Barcelona.

La declaració ressalta algunes de les mancances en matèria de drets, com ara la violència terrorista, el deteriorament de les condicions laborals, la violència masclista o la falta de recursos per a la gent gran.

També parla de la falta de mitjans humans i materials de l'Administració de justícia i les condicions de les presons i dels centres de menors per a infractors. Els defensors aposten, entre altres coses, pel dret a una bona administració, pel dret a l'educació en igualtat d'oportunitats amb atenció a les necessitats especials, per un desenvolupament econòmic i urbanístic sostenibles i per unes prestacions socials que han de tenir garantides "la seva exigència i sostenibilitat en el temps".

Tornar