Notícies

Presentació Informe Anual 2011: La creixent reducció de serveis i prestacions socials, i determinades males pràctiques administratives afecten drets i deixen milers de persones en la indefensió

13/02/2012

(c) Parlament

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha lliurat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l'Informe Anual 2011 de la institució. El document, que recull les activitats del Síndic de tot l'any, constata que les queixes davant el Síndic s’han incrementat un 31,6% en relació amb l’any anterior i que l’Administració ha acceptat en un 92% dels casos les recomanacions del Síndic, un 5% més que l’any anterior.

La tasca encomanada per l’Estatut d’autonomia al Síndic de Greuges en la defensa dels drets de les persones s’ha vist significativament condicionada durant el darrer any per les conseqüències socials de la crisi i per l’afectació dels drets socials que determinades decisions pressupostàries han pogut comportar.

El Síndic de Greuges és conscient de la dimensió i les conseqüències de la crisi econòmica i de l’estret marge de moviment que les institucions públiques, entre les quals, les catalanes, disposen a l’hora d’establir el límit de despesa pressupostària. Tot i així, el Síndic de Greuges constata que al llarg de l’any passat determinades decisions i actuacions en l’àmbit de les polítiques públiques van comportar una afectació negativa de l’exercici dels drets individuals. Aquesta constatació s’ha de complementar amb l’afirmació que han estat les persones que es troben en una posició de més debilitat dins de l’estructura social de Catalunya les que més intensament han patit l’afebliment dels seus drets socials.

Les queixes i actuacions d’ofici s’incrementen un 31,6%

L’any 2011 l’activitat del Síndic s’ha vist notablement incrementada respecte als exercicis anteriors. El nombre total de persones ateses per la institució ha arribat a 38.695, un 23,4% superior al nombre de persones que es van adreçar al Síndic el 2010.

Les actuacions del Síndic referides a les queixes rebudes el 2011 i les actuacions d’ofici iniciades el mateix any han estat de 8.180, un 31,6% d’increment en relació amb l’any anterior.

Si a aquestes actuacions se sumen les consultes rebudes (14.579), el nombre total d’actuacions obertes al llarg de l’any ha estat de 22.759.

92% d’acceptació de les resolucions del Síndic

Al llarg del 2011 el Síndic de Greuges ha finalitzat 7.865 actuacions, un 35,9% més que l’any anterior. En totes les resolucions en què hi ha hagut suggeriments, el grau d’acceptació de les recomanacions per part de l’Administració ha estat molt elevat, al voltant d’un 92% dels casos.

És important remarcar que aquesta acceptació suposa un increment de més d’un 5% respecte a l’any anterior.

Tornar