Notícies

L’Ajuntament de Molins de Rei i el Síndic signen un conveni per impulsar la defensa dels drets en l’àmbit local

08/06/2012

(c) Ajuntament de Molins de Rei

L’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz Penche, i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració segons el qual s’han compromès a donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències municipals d’aquesta localitat del Baix Llobregat.

L’objectiu del conveni és oferir una millor atenció als habitants de Molins de Rei en la defensa dels seus drets en l’àmbit local.

El conveni estableix que el Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una supervisió singularitzada de la seva actuació en el municipi. Aquesta actuació es concretarà, d’una banda, en la tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes provinents de persones i d’entitats de Molins de Rei que s’hagin atès al Síndic. El Síndic també podrà assistir a un plenari municipal per exposar i debatre l’informe esmentat.

L’Ajuntament de Molins de Rei, amb la conformitat prèvia del Síndic, impulsarà activitats per divulgar la figura del Síndic de Greuges entre els veïns de la localitat i inclourà al web municipal un enllaç al web del Síndic.


Tornar