Notícies

El Síndic s'ha aplicat totes les retallades salarials previstes, inclosa la paga extra

09/06/2012

El Síndic de Greuges exigeix a El Mundo una rectificació. Davant la notícia que publica el rotatiu i els evidents errors que contenen, tant el titular com la informació, el Síndic assegura que ha aplicat totes les retallades aprovades pel Parlament i diu que va avisar el diari que la informació era falsa.

El Síndic puntualitza els aspectes següents:

1) És totalment fals que el síndic de greuges sigui l'únic alt càrrec català que no s'ha aplicat la retallada de la paga extra el passat Nadal. El Síndic ha aplicat totes les retallades aprovades als pressupostos i/o normes del Parlament, i fins i tot ha anat més enllà (un 22 %) en els dos darrers exercicis pressupostaris, i seguirà sent així mentre la crisi econòmica obligui el Govern de Catalunya a disminuir el pressupost.

L'autonomia pressupostària de què disposa el Síndic no ha estat ni serà l'excusa per no reduir el seu pressupost d'acord amb les mesures generals que l'estabilitat pressupostària requereixi.


2) El síndic de greuges i tots els alts càrrecs de la institució també veuran retallada la paga extra en les retribucions del 2012. Aquesta decisió va ser acordada ja fa mesos (en el moment d'elaboració de pressupostos) i segueix estrictament els criteris que ha pres el Parlament de Catalunya.

3) Cap institució parlamentària ni estatutària catalana (Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell de Garanties, Oficina Antifrau i Consell Audiovisual) ni el mateix Parlament van aplicar als seus alts càrrecs, ni càrrecs electes, cap retenció. L'acord del Parlament de Catalunya, com el del Síndic de Greuges, va ser aplicar aquesta retenció a les pagues corresponents al 2012.


4) L'acord de Govern sobre la renúncia a la paga extra ni tant sols va ser aplicada a totes les empreses públiques ni a tots els ens de la Generalitat. La cobertura del decret es limitava a l'Administració de la Generalitat. Els ens i les empreses públiques que no van renunciar a la paga del passat desembre ho faran a la paga del 2012.


5) El Mundo va ser advertit amb una comunicació oral i escrita del greu error que cometia si no modificava la noticia. El Síndic de Greuges va apel·lar al principi de veracitat. Desconeixem els motius que van portar l'esmentat rotatiu a menystenir la informació donada pel Síndic de Greuges, a ignorar el principi de veracitat i a limitar-se a recollir fonts anònimes que, com la notícia corrobora, si existeixen, han induït a l'error.


6) El Síndic lamenta els equívocs que aquesta informació genera als ciutadans i també a l'honor de les persones afectades. El Sindic, a més d'exigir una immediata rectificació a El Mundo, es reserva des d'aquest moment emprendre totes les accions legals que permetin restituir la veracitat informativa, garantir al lector l'accés a una informació contrastada i restituir l'honor de les persones objecte de la notícia.


7) El Síndic va demanar el dimecres 6 de juny al matí comparèixer al Parlament de Catalunya per posar-se a disposició dels parlamentaris, i per continuar retent comptes de tota la seva activitat, a més de totes les dades que difon i publica als informes i al web amb precisió i puntualitat.

Tornar