Notícies

El Síndic insta a normar el dret a la convivència amb la priorització del dret al descans i la racionalització de la utilització de l'espai públic i les activitats molestes

16/03/2017

(c) Síndic
El Síndic situa els veïns i els vianants com a eix central de les polítiques de regulació de l’espai públic

Proposa que es reformuli el disseny de les ciutats per poder destinar un espai propi a la circulació de les bicicletes.

Afirma que les voreres són essencialment per als vianants de la mateixa manera que les les illes de vianantConstata que la convivència de pisos d’ús turístic amb pisos d’habitatges habituals és difícil i recomana canvis legals i actuacions policials decidides

Recomana a tots els municipis disposar d’una ordenança de regulació de l’espai públic que determinin les previsions d'horaris d'obertura i de tancament, sobretot de les terrasses.

El Síndic de Greuges ha presentat aquest dijous 16 de març l'informe extraordinari El dret a la convivència, en què aborda les problemàtiques relacionades amb la convivència, tant pel que fa a l'ocupació de la via pública com per les molèsties relacionades amb la contaminació acústica.

En l'informe es recomana a les administracions que dotin el dret al descans d’un marc normatiu que en garanteixi el compliment i també que s’impulsin campanyes de sensibilització sobre la importància del civisme i del respecte cap als altres per assolir una convivència adequada.

El Síndic insta a recuperar el “dret a la ciutat”, entès com el dret a disposar d'un espai públic on els diversos usos ciutadans hi tinguin cabuda de manera equilibrada, però donant prioritat als drets de les persones a viure amb les mínimes molèsties possibles. Molèsties que l’informe relaciona amb l’activitat, entre altres focus, de les terrasses, dels habitatges d'ús turístic, de l'oci nocturn, i també de l'ocupació de l'espai públic i la mobilitat urbana amb les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara els patinets.

Pel que fa a l'ús de l'espai públic per part dels usuaris de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara els patinets, l’informe incideix en el desequilibri existent entre aquests i els vianants. Així, recomana que es reformuli el disseny de les ciutats per poder destinar un espai propi a la circulació de les bicicletes que en fomenti l'ús com a mitjà de transport coherent amb els models de mobilitat urbana més sostenibles, segurs i equitatius.

Sobre l'actual indefinició normativa respecte a l'ús i als espais en què es poden utilitzar patinets elèctrics d'autobalanceig (segways), patinets, escúters, monopatins i altres aparells de caràcter més lúdic), el Síndic defensa que s'ha de resoldre a partir d'un principi rector: les voreres són, essencialment, per als vianants, com també ho són les illes de vianants.

Quant a les molèsties derivades dels habitatges d'ús turístic, tant des de la perspectiva de contaminació acústica, com dels problemes de convivència que poden generar, el Síndic constata que la convivència de pisos d’ús turístic amb pisos d’habitatges habituals és difícil o directament incompatible. Recomana, entre d’altres, modificacions legals i accions decidides de la policia davant les queixes veïnals. 

L’informe també aborda els conflictes derivats de les terrasses al carrer. Sobre aquest punt, considera que cal que els municipis disposin d’una ordenança de terrasses o bé que incorporin les previsions dels horaris d’obertura i de de tancament de les terrasses en les ordenances de convivència i civisme o de regulació dels establiments públics, horaris que, en cap cas, es poden equiparar als horaris de l’establiment principal del qual depenen i que s’han de fer complir.

Bona part de l'informe analitza els sorolls associats a les múltiples activitats que tenen lloc als nuclis habitats, com ara les obres, tant públiques com privades, les botigues amb ambientació musical, el servei de recollida de residus, les maquinàries en el desenvolupament d'activitats rutinàries, els motors d'autobusos en les parades d'inici/final de línia i l’activitat en les zones de càrrega i descàrrega. L’Administració ha de fer campanyes divulgatives perquè la ciutadania prengui consciència de l’afectació directa que provoca el soroll en la salut de les persones i en la convivència ciutadana, però també cal que els ciutadans facin un canvi d’hàbits per aconseguir que els sorolls es mantinguin dins del límits permesos.

L’informe també recomana l’eliminació dels obstacles constituïts de mobiliari urbà (bancs, cadires, escultures, bústies, etc.) o elements d'urbanització dels espais públics (com ara pals d'electricitat, arbres, caixes elèctriques) que limitin els itineraris de vianants a les vies i altres espais públics, per garantir que tant els espais com el mobiliari s'adeqüen als requeriments tècnics establerts en la normativa d'accessibilitat.

Finalment, s’analitzen les molèsties derivades de l'organització d'actes amb motiu de festes majors o activitats extraordinàries i suggereix que cal trobar un equilibri per compatibilitzar la qualitat de l'espai públic com a medi acústicament no contaminat i el dret al descans dels veïns amb la realització de l'activitat econòmica i artística.

Tornar