Notícies

El Síndic recomana a la DGAIA que revisi la situació laboral i els riscos psicosocials dels educadors en centres

12/05/2017

Alerta que unes condicions inadequades per als educadors poden afectar l'atenció i la protecció dels infants tutelats

Proposa que es defineixin les ràtios i el perfil dels professionals necessaris per cobrir les necessitats de cada centre

Ha emès una resolució després de constatar mancances i de rebre la demanda del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials i les denúncies dels sindicats CGT i UGT 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) que revisi el nombre i el perfil de professionals que són necessaris en cadascun dels centres del sistema de protecció de Catalunya, propis i concertats, d'acord amb les necessitats detectades i expressades pels mateixos professionals. Aquesta revisió hauria de fixar el nombre de professionals, la categoria, les retribucions laborals i, si escau, la ràtio establerta per la Cartera de serveis socials.

També proposa que l'Administració actualitzi l'avaluació dels riscos psicosocials de les plantilles de tots els centres per poder identificar i determinar la situació de risc en què es troben els professionals, i que s'estudiïn i implementin les millores suggerides.

Aquestes recomanacions arriben a partir de la constatació de les mancances detectades en les visites del Síndic, de la demanda del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials, de les denúncies dels sindicats CGT i UGT i dels resultats de l'avaluació de riscos psicosocials en els centres propis encarregada per la mateixa DGAIA el 2015. 

Tornar