Notícies

El Síndic reclama que s’equiparin les famílies nombroses i les monoparentals en el reconeixement d’avantatges i descomptes

31/05/2017

L’any 2011 va emetre una resolució en què ja demanava que se’ls apliquessin els mateixos beneficis fiscals

S’han detectat diversos àmbits en què la família nombrosa gaudeix d’un tractament privilegiat respecte de la monoparental, com en la tributació, el transport o els subministraments bàsics

En els dos casos, les dificultats econòmiques i de conciliació atempten de manera similar contra el dret dels infants a la igualtat d’oportunitats i justifiquen les mesures de tractament diferenciat

El Síndic de Greuges de Catalunya ha demanat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que garanteixi per a les famílies monoparentals les mateixes mesures de discriminació positiva que s’apliquen a les famílies nombroses. Això inclou beneficis fiscals, tarifes de transport, taxes i preus relacionats amb els estudis i l'expedició de documentació, accés a places escolars, import de subministraments i béns culturals, entre d’altres.

La recomanació s’ha emès després d’investigar diverses queixes procedents de famílies monoparentals que consideren un greuge comparatiu i buit de fonament que la família nombrosa gaudeixi d’un tractament privilegiat amb relació a la monoparental.

En el marc de la investigació, el Síndic ha evidenciat que la normativa és poc clara respecte a les dues tipologies familiars, ja que en alguns aspectes se les equipara i en d’altres, no. A Catalunya, la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret 151/2009, de desplegament parcial de la Llei, en preveuen l'equiparació. No obstant això, la Llei estatal 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses, de caràcter bàsic per a tot l'Estat, recull alguns beneficis concrets específicament per a famílies nombroses, sense esmentar les famílies monoparentals.

El Síndic ha reclamat en nombroses ocasions que es fomentin polítiques socials adreçades als col·lectius més vulnerables. De fet, l’any 2011 ja va emetre una resolució en què demanava que s’equiparessin les dues tipologies de família en el reconeixement dels beneficis fiscals. Segons les dades existents, tant les famílies monoparentals com les nombroses comparteixen la tendència a presentar més dificultats econòmiques i més obstacles per conciliar la vida familiar i laboral. Aquesta situació, que pot afectar el dret dels infants a l’equitat i a la igualtat d’oportunitats, justifica que se’ls ofereixi un tractament diferenciat respecte a la resta de famílies, però no justifica que hagi de ser preferent per a les nombroses.

L’Informe sobre pobresa infantil a Catalunya, que el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de Catalunya l’any 2012, concloïa, d'acord amb les dades d’Idescat de l’any 2010, que els infants de famílies monoparentals presentaven una taxa de risc de pobresa (46,6%) molt elevada −pràcticament un de cada dos infants de famílies monoparentals es trobava en aquesta situació−, taxa que doblava el risc de pobresa per al conjunt de la població infantil de Catalunya (23,7%). La prevalença de la pobresa entre les famílies monoparentals (46,6%), a més, es considerava equivalent al risc existent entre les famílies nombroses (47,5%).

El Síndic ha recordat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que té el mandat de promoure actuacions per establir i difondre en tots els àmbits, incloses les empreses privades, beneficis i avantatges equiparables entre famílies nombroses i monoparentals. I, en tot cas, també és aquest departament qui s'hauria d'encarregar d'estudiar modificacions i liderar el plantejament d'una política pública en aquest àmbit, si així es decideix, que permeti afavorir les famílies amb més vulnerabilitat per assolir l'equitat i la igualtat d'oportunitats que es persegueix.

A escala estatal, s’ha recomanat que es modifiqui o s'ampliï la regulació que disposa la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses, per tal que els beneficis i les mesures que s'hi despleguen siguin aplicables en condicions d'igualtat amb les famílies monoparentals. I a les corporacions locals, que també han rebut la resolució del Síndic, se’ls ha demanat que equiparin el tractament que es dona a les famílies nombroses i a les monoparentals.

Tornar