Notícies

El Síndic critica la manca de planificació de les obres dels Jardins de la Rambla de Sants i en reclama un nou disseny

21/06/2017

foto

En alguns habitatges es produeix una vulneració flagrant del dret a la intimitat i a la seguretat

L'Ajuntament de Barcelona tenia coneixement de la proximitat dels immobles des de la fase d'estudi i de redacció del projecte d'urbanització

El Síndic de Greuges està esperant la resposta de l'Ajuntament de Barcelona a les recomanacions que li va fer a principis del mes d'abril de 2017 amb relació als Jardins de la Rambla de Sants. En concret, es tracta de suggeriments adreçats a reparar la problemàtica generada pel projecte triat per urbanitzar els accessos a l'estació de Sants de Barcelona. El projecte esmentat, que es va inaugurar l'agost de 2016, és un corredor aeri situat a només dos metres d'alguns habitatges, els quals han quedat totalment exposats i a l'abast dels vianants que hi transiten. 

Davant les queixes dels veïns, s'ha optat per instal·lar una jardinera amb una plantació de buguenvíl·lees, que arribarà a formar una pantalla vegetal densa que protegeix els balcons més propers a la nova rambla. El Síndic desconeix l'opinió de les persones afectades envers aquesta solució o quines són les mesures que ells podrien considerar adequades i suficients per garantir la seva intimitat, i alhora no perdre llum ni vistes. El Síndic considera, però, que es requereixen actuacions més severes per part de l'Administració i, fins i tot, un nou plantejament del disseny i l'ordenació actual de la rambla. 

En aquest sentit, Rafael Ribó critica que ni en la fase d'execució de les obres ni en la fase de disseny de la rambla no sembla que s’hagués tingut en consideració la situació existent per evitar la problemàtica actual de vulneració i pèrdua de la intimitat de les persones i els domicilis. 

De moment ha reclamat mesures immediates per garantir la intimitat i la seguretat dels veïns afectats, drets que en alguns habitatges, com els ubicats en l'edifici de la rambla de Badal 120-122, són vulnerats de manera flagrant. En altres casos, es produeix una pèrdua de la intimitat de les persones i domicili, en diferents graus en funció de la distància entre la rambla i els habitatges 

D'ençà de la inauguració, els veïns dels carrers de Burgos i d'Antoni de Capmany van iniciar protestes.

Tornar