Notícies

COMUNICAT DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

20/09/2017

Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya
El Síndic demana que les actuacions del Govern espanyol respectin el codi de drets internacional i el marc legal establert a l'Estat democràtic i constitucional

 

Tenint en compte els esdeveniments succeïts a Catalunya durant les darreres hores, i com a continuació de la carta que vaig adreçar el proppassat 15 de setembre a diverses institucions europees apel·lant al diàleg entre totes les institucions implicades, com a Síndic de Greuges de Catalunya, emeto aquest comunicat per manifestar públicament diversos fets recents que considero que poden haver transgredit la legalitat vigent, amb possibles noves agressions a drets fonamentals.

En primer lloc, pel que fa a l'escorcoll de departaments de la Generalitat de Catalunya i la detenció de persones, cal destacar que ha estat el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, en el marc del cas que analitza unes declaracions del senyor Santi Vidal, qui ha ordenat aquests escorcolls. Per tant, sembla que és a partir d'una causa en aquest jutjat que s'ha acabat actuant de forma indiscriminada i decidint la intervenció sobre un conjunt de departaments i de dependències del Govern de Catalunya. Cal afegir que són especialment greus les detencions de persones que s'han produït en el marc d'aquests escorcolls, les quals no han oposat resistència ni a l'escorcoll ni a l'actuació policial. En alguns casos, es tracta de càrrecs i servidors públics. Ambdues accions són actuacions d'una immensa desproporció.

En segon lloc, pel que fa al bloqueig dels comptes de la Generalitat, cal assenyalar que, des del punt de vista constitucional, el Govern espanyol ha ignorat, a l'hora de procedir, d'una banda, els mecanismes previstos de control de l'activitat dels òrgans de les comunitats autònomes establerts en l'article 153 de la Constitució espanyola com a mecanismes de control ordinari; i, de l'altra, les formalitats legals necessàries per a l'ús del mecanisme extraordinari previstes en l'article 155 de la Constitució espanyola. Aquesta acció del Govern espanyol representa de facto la suspensió de l'autogovern de Catalunya i transgredeix la mateixa Constitució; en concret, els mecanismes previstos en l'article 155, que estipula específicament un requeriment al president de la comunitat autònoma i l'aprovació per majoria absoluta del Senat, tràmits que no s'han efectuat.

Finalment, durant els darrers dies, han continuat les citacions als més de 700 alcaldes, motivades per la suspensió d'unes lleis sobre les quals encara no hi ha sentència que les declari il·legals, de manera que no es poden considerar delictes fent ús de la via penal.

També s'han produït, a instàncies de l'Estat espanyol, noves transgressions de drets fonamentals, com ara inspeccionar locals de partits polítics i impremtes per mitjà de la Guàrdia Civil, ja que aquestes restriccions al dret de reunió i d'expressió, especialment greus quan el col·lectiu afectat és la premsa, no s'han fet respectant les possibles limitacions acceptades per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, i que són de cabdal importància en aquest assumpte.

El Síndic torna a apel·lar al diàleg per a la solució democràtica d'aquesta situació i perquè no es faci ús de la via penal per resoldre qüestions de dret. 

 

Tornar