Notícies

Proposta per al diàleg i la mediació davant el context actual

04/10/2017

Davant els greus fets ocorreguts el passat diumenge, 1 d’octubre, amb flagrant transgressió dels drets humans, i també davant el context actual i la situació política i social a Catalunya, el Síndic reitera el seu posicionament fort a favor del diàleg sense condicions, davant un moment en el qual hi ha en risc el compliment dels drets humans a l’Estat, començant pels drets més bàsics.

L’article 4 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, preveu, entre les competències del Síndic, promoure la conciliació i portar a terme, si escau, dins el seu àmbit d'actuació, funcions de mediació o de composició de controvèrsies.

La Llei estableix que, en exercici de les funcions de mediació, “el Síndic de Greuges organitza l'intercanvi de punts de vista entre les parts implicades, propicia que arribin a un acord i formula propostes de resolució del conflicte, mancades de caràcter vinculant, perquè els afectats puguin decidir lliurement a partir d'aquestes propostes”.

Per tot això, i en el marc de les seves competències, el síndic posa a disposició de les autoritats públiques la institució del Síndic de Greuges de Catalunya, en la seva funció de mediació, per organitzar −en els àmbits de Catalunya, Espanya i la comunitat internacional− una taula d’entesa i d’acord, des de la responsabilitat institucional i amb ple respecte als drets humans per part de tots els poders de l’Estat fins als més alts nivells, de les tres branques de separació de poders (legislatiu, executiu i judicial) –concretament, el president del Govern de l’Estat espanyol i el president de la Generalitat de Catalunya−, les Corts Generals i el Parlament de Catalunya, i tots els altres poders de l’Estat, tot interpel·lant a la vegada el Defensor del Poble.

El síndic proposa consensuar, com a punt comú de partida entre tots els convocats, marcar el moment zero per a l’acord i l’entesa.

En aquesta línia, ha recordat que l’Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides assenyala que la situació actual s’ha de resoldre a través del diàleg polític, amb un total respecte a les llibertats democràtiques, i ha demanat una investigació independent i imparcial sobre els fets.

El síndic també ha exposat les nombroses mostres de suport i condemna dels fets que ha rebut la institució a escala internacional.

Tornar