Notícies

El Síndic insta els grups parlamentaris a demanar l'execució de la sentència del TC sobre el cas Castor

13/02/2018

En un pas més, el Síndic s'ha adreçat a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè promoguin les mesures que considerin oportunes perquè s'executi la Sentència 152/2017 

La Sentència 152/2017 del Tribunal Constitucional sobre la plataforma Castor declara nul·les de ple dret, per inconstitucionals, les normes que emparaven el pagament de la compensació a l'empresa que gestionava la plataforma (Escal UGS) i el fet que aquesta compensació es pagués amb càrrec als consumidors de gas. Per aquesta raó, la setmana passada, el Síndic ja es va adreçar al Govern de l'Estat per recordar-li que calia fer efectiva l'esmentada sentència en la seva totalitat i al Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats, com a part recurrent en el procediment a què ha donat lloc la sentència, perquè valorés sol·licitar davant el TC l'execució de la sentència.En un pas més, el Síndic ha decidit adreçar-se també a tots els grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya perquè promoguin les mesures oportunes perquè s'executi aquesta sentència del Tribunal Constitucional.

L'execució d'aquesta sentència implica que l'executiu espanyol reclami a la companyia Escal UGS, SL, concessionària del fallit magatzem de gas subterrani, la devolució de la indemnització d'1.350.729 euros que va cobrar a finals de 2014. Aquesta devolució també ha d'incloure els interessos meritats des que es va pagar la compensació fins que es retorni. I també comporta que s'hagi de retornar als consumidors de gas els diners extra que se'ls ha carregat des de l'any 2016 en el total de la factura en concepte de la indemnització i el manteniment del Castor.

El 21 de desembre de 2017, el Tribunal Constitucional va dictar la Sentència 152/2017, que resolia els recursos interposats pel Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i el Grup Parlamentari Socialista al Congrés contra diferents preceptes del Reial decret llei 13/2014, la norma per mitjà de la qual es va aprovar la indemnització per a la companya i l'obligació dels usuaris d'assumir-ne el pagament durant 30 anys, i declarava la nul·litat dels articles 4, 5 i 6.

En una compareixença del passat 31 de gener, el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital va explicar que un dia després de la publicació de la sentència es va adreçar a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) perquè s'apliqués. I la CNMC va fer públic que s'havia acordat la paralització d'aquests pagaments i de les despeses d'operació i de manteniment reconeguts amb càrrec al sistema gasista. Tanmateix, aquesta actuació no exhaureix l'execució la sentència indicada, que afecta també la compensació pagada a la concessionària de la plataforma Castor i els drets de cobrament liquidats anteriorment amb càrrec al sistema gasista, atès que la nul·litat de ple dret obliga a la restitució de la compensació pagada a la concessionària i al reintegrament dels imports abonats en tant que aquests pagaments s'han quedat sense empara jurídica.

El Síndic de Greuges, ja des dels inicis del projecte, havia mostrat preocupació per l'activitat de la plataforma Castor i les seves conseqüències per als habitats de les zones properes, i ha adoptat diverses iniciatives relacionades amb la protecció dels drets d'aquestes persones. 

Tornar