Notícies

Comunicat en ocasió de la vaga de fam iniciada per diversos interns al Centre Penitenciari de Lledoners

04/12/2018

FOTO

En relació amb la vaga de fam iniciada el dia 1 de desembre de 2018 per Jordi Sánchez i Jordi Turull, a la qual s’han incorporat Joaquim Forn i Josep Rull, el Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici que té per objecte la garantia dels drets en el decurs de la vaga de fam.

En aquest sentit, el Síndic està en comunicació amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris i la direcció del Centre Penitenciari de Lledoners per supervisar l’aplicació del protocol que se segueix en aquests supòsits. Així mateix, obre un canal de comunicació permanent amb la comissió de seguiment de la vaga de fam, creada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

D’altra banda, el Síndic demana al Tribunal Constitucional que els recursos d’empara presentats pels líders independentistes, i ja admesos a tràmit, es tramitin i es resolguin de conformitat amb el procediment establert en la Llei orgànica del Tribunal Constitucional i sense dilacions indegudes. En aquest sentit, el Síndic considera il·lustratiu que l’article 507 de la Llei d’enjudiciament criminal atorgui als tribunals penals ordinaris un màxim de 30 dies per resoldre recursos davant decisions que decretin o perllonguin la presó provisional.

Per tant, el Síndic, conscient de la càrrega de casos pendents al Tribunal Constitucional, estima que els recursos d’empara que tinguin per objecte la llibertat d’una persona s’han de considerar de tramitació preferent i s’han de tractar amb la màxima urgència, com ja ha fet en algunes ocasions el mateix Tribunal Constitucional en altres procediments, inclosos alguns recursos d’empara. Per contra, les dilacions excessives en la resolució d’aquests recursos es podrien considerar com a denegació de justícia i podrien obrir la porta a recórrer per violacions del Conveni europeu de drets humans davant del Tribunal Europeu, sense haver exhaurit tots els recursos interns (casos Irlanda contra el Regne Unit i Akdivar contra Turquia).

Tornar