Notícies

El Síndic de Greuges reclama un pacte de país per abordar les deficiències del sistema de serveis d’emergències

04/02/2019

foto (c) Gencat

Recorda la necessitat de noves polítiques públiques relacionades amb el servei de bombers, agents rurals i protecció civil

L’acord hauria d’establir les bases per superar les deficiències del model actual, que s’ha demostrat obsolet

Està elaborant un informe en profunditat sobre la situació del sistema dels serveis d’emergència que presentarà al Parlament el mes d’abril

Ha fet algunes visites a parcs de bombers, on ha pogut comprovar les mancances en matèria de recursos humans, la precarietat dels mitjans tècnics i la degradació d’algunes instal·lacions

El Síndic de Greuges de Catalunya ha reclamat a totes les parts implicades en els serveis d’emergències a Catalunya que treballin conjuntament per assolir un pacte de país que posi fi a la situació actual de mancances dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de la Generalitat. En aquest sentit, la situació s’ha d’analitzar des d’una perspectiva àmplia, que hauria d’incloure els serveis d’extinció d’incendis, prevenció d’emergències, agents rurals, protecció civil, etc.

En aquest pacte, hi haurien de participar, com a mínim, el Govern de la Generalitat, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, les entitats municipalistes, els comandaments del Cos de Bombers, les organitzacions sindicals dels bombers professionals, les associacions de bombers voluntaris, i els altres agents i cossos amb competències sobre aquest àmbit, més enllà del departament de la Generalitat del qual depenguin.

El Síndic proposa que el pacte estableixi les bases per superar les deficiències que presenta el model de prevenció i d’extinció d’incendis adoptat a Catalunya els anys vuitanta ( basat en un 50% de bombers professionals i un 50% de bombers voluntaris) i que s’està demostrant obsolet.

En el marc d’aquest acord, també insta a impulsar una nova llei de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments que substitueixi la de l’any 1994, i, a partir de la competència exclusiva que l’article 132 de l’Estatut de 2006 reconeix a la Generalitat en matèria d’emergències i protecció civil, dibuixar un nou model que també prevegi el paper de la protecció civil i els seus voluntaris (en substitució de la Llei de protecció civil de 1997), dels agents rurals (amb definició clara del seu paper, els seus recursos i la seva dependència), de les agrupacions de defensa forestal i del Servei de Salvament Marítim, que encara avui, malgrat les previsions estatutàries, depèn de l’Estat central.

A parer del Síndic, les conseqüències dels anys de retallades, el manteniment d’un model obsolet, però també l’impacte de realitats com ara la pobresa energètica o els efectes del canvi climàtic en la nostra massa forestal fan indispensable aquest acord nacional, que hauria de ser com més ampli millor per articular solucions tant per al present com per al futur.

El Síndic, que s’ha ofert a col·laborar en la consecució d’aquest pacte, està elaborant un informe en profunditat sobre tot el Sistema d’Emergències de Catalunya, que té previst presentar al Parlament de Catalunya el pròxim mes d’abril.

Rafael Ribó també proposa al Parlament que impulsi la creació d’una comissió d’estudi sobre el Sistema d’Emergències de Catalunya com a marc de treball en comú de les diferents forces parlamentàries.

A finals de l’any passat, el Síndic va rebre les queixes de diverses organitzacions sindicals d’aquest àmbit i, en aquest sentit, ha fet algunes visites a parcs de bombers, on ha pogut comprovar les mancances en matèria de recursos humans, la precarietat de mitjans tècnics i la degradació d’algunes instal·lacions. La necessitat evident d’aplicar mesures d’urgència, que han d’anar associades a una important dotació pressupostària, han portat recentment a la compareixença del conseller d’Interior al Parlament.

Tornar