Notícies

Les dones han presentat prop de 15.000 queixes al Síndic en els últims tres anys, principalment sobre matèries socials

07/03/2019

foto

El fet que la majoria, un 40%, faci referència a polítiques socials és un indicador de la importància d’abordar en clau de gènere la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social

D’ençà que el Síndic exerceix el mandat específic de garantir la igualtat entre homes i dones, ha dut a terme 288 actuacions en defensa dels drets de les dones en aquest sentit

El Síndic ha aprovat recentment un pla d’igualtat que té l’objectiu d’enfortir la cultura de la igualtat en el si de la institució i pot esdevenir un model de referència per a altres actors públics i privats i per a la ciutadania

En el marc del Dia de la Dona, el Síndic ha organitzat una taula rodona sobre els reptes de la igualtat de gènere el 26 de març i hi participarà la professora i periodista Ana Bernal-Triviño

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra aquest divendres 8 de març, el Síndic de Greuges de Catalunya ha fet balanç de la feina feta per la institució en defensa dels drets de les dones durant els últims tres anys; concretament, d’ençà que exerceix el mandat de garantir el compliment de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, que va entrar en vigor el juliol del 2015.

Pel que fa a les dades generals, durant els tres últims anys, com es pot veure en els informes anuals al Parlament, el Síndic ha registrat 14.672 queixes en què les promotores han estat dones, xifra lleugerament superior a la de reclamacions presentades per homes, que ha estat de 14.279. Quant a l’últim any, les dones n’han presentat 5.222 (52,2%).

És en l’àmbit de les polítiques socials en què s’ha registrat una diferència més significativa, exactament de 20 punts percentuals, que es concreten en un 60% de queixes procedents de dones i el 40% restant presentades per homes. De fet, gairebé el 40% de les queixes de les dones (5.481) aborden problemàtiques de caràcter social. El perfil de les promotores en aquest àmbit durant l’últim any és el d’una dona amb un infant a càrrec o més d’un o amb cura de persones dependents. A parer del Síndic, aquestes dades són indicadores de la importància que té abordar la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social en clau de gènere.

Representació paritària a l’Administració i cancel·lació d’un curs masclista han estat algunes de les actuacions per garantir la igualtat

Més enllà de resoldre les queixes amb perspectiva de gènere, el  Síndic ha dut a terme 288 actuacions específiques durant el període 2016-2018 per garantir el compliment de la Llei d’igualtat entre homes i dones.

L’any 2016, per exemple, diverses persones van presentar la seva queixa al Síndic per la realització d’un curs adreçat a aprendre a seduir dones. El  Síndic va considerar que podia ser motiu d’infracció i va recomanar-ne la cancel·lació, que es va fer efectiva.

Una actuació rellevant de l’any 2017 va ser l’estudi de la representació paritària de les dones als òrgans directius de les institucions públiques catalanes. La conclusió principal d’aquest informe va ser que, malgrat que les dones són majoria a les plantilles de personal de l’Administració i de les institucions públiques, encara estan infrarepresentades als llocs de comandament.

Finalment, una altra actuació destacable va tenir lloc el 2018, a partir de diverses queixes relatives a la indumentària en l’espai públic,  com ara el topless a les piscines municipals o el nudisme a les platges. La resolució del Síndic estableix que la indumentària, com a mostra de llibertat d’expressió, només pot tenir limitacions proporcionals basades en raons de salut o d’ordre públic, i que si afecten principalment la forma de vestir de les dones, les normes poden tenir un caràcter discriminatori.

Pla d’igualtat

A principis d’enguany el Síndic ha aprovat un pla d’igualtat. L’objectiu és enfortir la cultura de la igualtat en el si de la institució, per la qual cosa pot esdevenir també un model de referència per a altres actors públics i privats i per a la ciutadania. El Pla s’ha dissenyat a partir de quatre eixos i preveu 51 accions que seran desplegades en els pròxims quatre anys. Pel que fa a la projecció externa del Pla, un dels objectius és donar visibilitat i atenció a les dones que pateixen violència de gènere.

Conferència sobre els reptes en igualtat de gènere, 26 de març a les 18 hores

En el marc del actes al voltant de la celebració del Dia de la Dona, el Síndic ha organitzat una xerrada sobre els reptes de la igualtat de gènere i les propostes per a Catalunya. Tindrà lloc el pròxim 26 de març a la seu del Síndic (a les 18 hores) i se centrarà en una ponència de la professora i periodista Ana Bernal-Triviño. La sessió servirà com a àgora per aprofundir en les mesures per fer efectius els drets de les dones en el marc del Pla de drets humans de Catalunya, que impulsen conjuntament el Síndic i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, en el marc de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya.

Tornar