Notícies

El Síndic signa amb el Consell Comarcal de la Cerdanya un conveni per garantir els drets a la comarca

16/10/2020

foto (c) Consell comarcal la Cerdanya

El conveni de col·laboració preveu donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències comarcals

Estableix l’elaboració d’un informe anual de balanç de l’activitat realitzada i la possibilitat de debatre’l en sessió plenària al Consell

Aquest conveni reforçarà la presència de la institució al territori per recollir les queixes i consultes de les persones residents

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, han signat un conveni de supervisió singularitzada. Amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració, el Síndic es compromet a oferir una atenció singularitzada a la comarca, que es concretarà en la tramesa al Consell d'un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades que facin referència a les diverses administracions de la comarca, i un detall estadístic de les consultes provinents de persones i entitats residents a la Cerdanya. El síndic també podrà assistir a un plenari del Consell per exposar i debatre l'informe esmentat o davant els plenaris dels ajuntaments de la comarca que ho sol·licitin.

El conveni també estableix l’obligatorietat del Síndic de fer un mínim de dues visites l’any a poblacions de la comarca per recollir les queixes i consultes que puguin tenir les persones residents residents.

Per la seva banda, el Consell divulgarà la figura del Síndic al municipi i les diferents vies per accedir-hi sense necessitat de traslladar-se a Barcelona: per mitjà del telèfon gratuït 900 124 124, el web www.sindic.cat, per correu postal amb sobres de cobrament a destinació o directament a través de la visita de personal assessor de la institució a la comarca.

Amb la signatura d'aquest conveni d'avui ja són 40 els convenis de supervisió en funcionament. Trenta-vuit són amb municipis i un, de característiques similars a la de la Cerdanya, amb el Conselh Generau d'Aran.  En aquesta ocasió, atenent el context actual, la signatura del conveni ha estat telemàtica.

Tornar