The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana al Defensor del Poble que intervingui per desencallar el col·lapse de l’Oficina d’Estrangeria de Girona

09/10/2019

La situació afecta els tràmits d’autoritzacions de residència per arrelament i els de sol·licitud d’asil, i es tradueix en la impossibilitat de tenir cita prèvia o que es dilati fins a l’abril del 2020

Encoratja les persones afectades que plantegin el seu cas al Síndic

 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha demanat al Defensor del Poble espanyol que intervingui per millorar els mecanismes d’assignació de cita prèvia davant el col·lapse que hi ha a l’Oficina d’Estrangeria de Girona. Concretament, aquesta situació afecta els tràmits d’autoritzacions de residència per arrelament i els de sol·licitud d’asil.

El Síndic, que ha tingut coneixement de la situació través dels mitjans de comunicació, encoratja les persones afectades que presentin queixa a la institució per mitjà del formulari web o trucant al telèfon 900 124 124. Segons ha sabut per la premsa, el problema rau en el fet que els intents de formalitzar les sol·licituds de cita prèvia des de la seu electrònica o bé generen una resposta que diu que no hi ha cites disponibles, en el cas de les autoritzacions de residència per arrelament, o bé les primeres cites disponibles s’estan oferint per al mes d’abril de 2020, en el cas de les peticions d’asil.

El Síndic argumenta que la situació és insostenible perquè repercuteix en persones estrangeres que han d’adjuntar documents amb una validesa condicionada a una data de caducitat. Això es tradueix en la possibilitat que aquestes persones siguin objecte d’un procediment d’expulsió si no acrediten que disposen de cita per regularitzar-se.

De la mateixa manera, pel que fa a la dilació excessiva dels terminis d’assignació de cites per formalitzar les sol·licituds de protecció internacional, a parer del Síndic, s’ha de considerar que comporta una lesió de drets de les persones sol·licitants. La presentació de la sol·licitud reconeix el dret a l’assistència dels serveis socials i d’acollida per satisfer les seves necessitats bàsiques. De la mateixa manera, aquest retard impedeix donar compliment a la previsió que recull la Llei reguladora del dret d’asil, que estableix que la sol·licitud s’ha de presentar sense més retards i en tot cas en el termini màxim d’un mes des de l’entrada en el territori espanyol.

Les millores tècniques i organitzatives són una petició recurrent del Síndic, que l’any 2015 ja va traslladar al Defensor estatal una problemàtica similar que afectava la Subdelegació del Govern a Barcelona. En aquell cas, l'Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria va donar a conèixer les nombroses queixes rebudes dels seus associats per la impossibilitat d'aconseguir les cites prèvies necessàries per dur a terme diferents tràmits tant a l'Oficina d'Estrangeria a Barcelona com a la Comissaria Nacional de Policia de Rambla de Guipúscoa, 74. Aquesta situació es va produir per un bloqueig informàtic de l'aplicació de cita prèvia i la Subdelegació del Govern a Barcelona no va habilitar cap canal alternatiu per donar sortida a aquesta problemàtica.

El Defensor del Poble, a qui es va traslladar aquesta qüestió, va informar de totes les mesures que, segons la Subdelegació del Govern a Barcelona, es van implementar per resoldre aquesta qüestió; mesures que, atès el nou col·lapse, han estat insuficients.

Back