La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic debat l'Informe al Parlament 2015, posant l'accent en la recuperació dels drets socials, la igualtat d'oportunitats i la radicalitat democràtica en el nou context polític i social

14/03/2016

El Síndic demana al Parlament que aprovi una declaració de rebuig a la política europea de devolució de refugiats

Rafael Ribó s'ha compromès a facilitar la tramitació de queixes sobre les sol·licituds d'asil, com consta en l'Informe anual 2015, presentat en comissió

 

Recomana al Departament de Salut que dediqui recursos a habilitar els serveis d'informació per als usuaris

 

Proposa que es millori la coordinació dels serveis assistencials i de salut per garantir els drets de les persones grans

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha demanat al Parlament de Catalunya que es desmarqui de les decisions polítiques de la Unió Europea  que vulneren els drets dels refugiats ratificats en tractats internacionals pels estats membres. El síndic, que ha comparegut aquest dilluns 14 de març en comissió parlamentària per presentar l'Informe anual 2015, ha qualificat d'escàndol el posicionament europeu davant l'arribada de persones refugiades i ha instat els diputats catalans a aprovar una declaració de rebuig.

Rafael Ribó, com consta en l'informe esmentat, s'ha compromès a facilitar la tramitació de queixes i consultes sobre les sol·licituds d'asil i a fer el seguiment de l'aplicació de les mesures acordades per les administracions catalanes, que s’haurien de elaborar amb la voluntat d’acollir el nombre més alt possible de per­sones refugiades.

El Síndic ha avançat als parlamentaris que està organitzant un seminari internacional per a finals d’abril per debatre i analitzar el nou context mundial que fa trontollar la validesa dels drets humans i el paper dels mecanismes de garantia, com ara el dels defensors del poble.

Queixes de contingut social

Més d’un 30% de les queixes i actuacions d’ofici iniciades pel Síndic al llarg de 2015 es corresponen a temes propis de les polítiques socials. És un percentatge similar al de l’any anterior i segueix la dinàmica dels darrers exercicis.  El segon grup de matèria pel que fa al volum de queixes i actuacions d’ofici ha estat el rela­cionat amb l’àrea de consum, que per primer cop supera àmbits més tradicionals del Sín­dic com el procediment administratiu o les polítiques territorials.          

Entre les problemàtiques emergents detectades, Síndic alerta el de les construccions urbanístiques il·legals, que, tot i les experiències passades, aparentment no s'han habilitat mecanismes eficaços per evitar aquest tipus d'especulació.

L’any 2015 ha comportat un increment del 9,9% de les queixes en relació amb les rebudes l’any 2014, que al seu torn també havien cres­cut respecte de l’any anterior. Per primer cop, superen les 10.000 queixes rebudes en un any. De fet, la sèrie històrica reflecteix que en els darrers deu anys (2006-2015) les queixes han crescut més d'un 100%. En total, la institució ha iniciat més de 23.000 actuacions  (12.278 consultes, 10.647 queixes i 205 actuacions d'ofici).

L'oficina del Síndic ha efectuat 113 despla­çaments al llarg de l'any 2015. En aquests desplaçaments ha atès 1.446 visites de per­sones, entitats i representants de les admi­nistracions, que han presentat 1.015 queixes i han fet 529 consultes.

Alguns temes destacats

Drets de la gent gran: coordinació entre el serveis  assistencials i de salut

El Síndic ha detectat algunes mancances de coordinació que dificulten atendre amb el rigor necessari un col·lectiu extremadament vulnerable, com ara el de les persones grans. En aquest sentit, ha recomanat que s'habilitin canals de comunicació efectius entre els serveis assistencials i els de l'àmbit de la salut per poder atendre les necessitats de cada persona amb la màxima transversalitat possible.

Millores en el servei d'informació i la gestió de les llistes d'espera de salut

El Síndic ha recomanat al Departament de Salut que posi l'accent a enfortir el servei d'informació adreçat als usuaris en tots els canals disponibles.

Pel que fa a les llistes d'espera, l'Ordre SLT/101/2015 del Departament de Salut, per la qual s'actualitza la relació d'intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d'accés, publicada el mes d'abril, ha suposat un canvi en el catàleg d'intervencions quirúrgiques que actualment disposen d'aquesta garantia.

Cal un inventari del parc públic d'habitatges

Les administracions públiques haurien de disposar d'inventaris o de registres permanentment actualitzats del parc públic d'habitatges amb protecció oficial de què disposen que es poguessin interrelacionar amb els registres de sol·licitants d'habitatge per facilitar-ne l'adjudicació. A més, les administracions que tenen habitatges disponibles en municipis o zones on no hi ha una demanda d'habitatge suficient s'haurien de comprometre a cedir-los en favor d'altres administracions que no en disposin.

Dret a l'educació en igualtat d'oportunitats 

En l'Informe sobre els drets dels infants 2015 el Síndic fa una sèrie de propostes adreçades a garantir el dret a la igualtat d’oportunitats en l'àmbit educatiu, que es concreten en els punts següents:

  • Mesures d’accessibilitat a l’educació infantil de primer cicle
  • Nou decret d’admissió per combatre la segregació escolar
  • Millor dotació de les polítiques de beques per assumir els costos de l’escolarització
  • Mesures de garantia efectiva de la voluntarietat de les quotes dels centres concertats
  • Dotació de recursos per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials amb garanties d’inclusió escolar
  • Increment de la provisió de places de programes de segones oportunitats
  • Accés a l’educació per a adolescents amb discapacitat de més de setze anys

Recuperar la memòria democràtica

El síndic de greuges, Rafael Ribó, defensa la necessitat de recuperar la memòria democràtica dels fets ocorreguts durant la Guerra Civil i el franquisme, i demana un compromís ferm de les autoritats estatals i catalanes perquè adoptin mesures concretes en aquest sentit.

El Síndic destaca les conclusions d'un informe del relator especial de les Nacions Unides sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició, Pablo de Greiff, en què s’evidencia que l'Estat espanyol no ha afrontat el passat ni ha fet prou justícia. Segons Greiff, els buits més grans es manifesten pel que fa a la veritat i la justícia. "No es va establir mai una política d'estat en matèria de veritat, no hi ha informació oficial, ni mecanismes per aclarir la veritat". 

Sobre el dret a saber la veritat dels fets, el Síndic ha recomanat al Govern de la Generalitat, a partir d'una queixa, que impulsi i faciliti la tasca del banc d'ADN de persones desaparegudes. A banda de la veritat i la justícia, el Síndic planteja tres altres punts clau per recuperar la memòria històrica: la reparació, l'anul·lació i la no-repetició.

Retour