Formulari per presentar una queixa

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Aquest espai s’ha d’emplenar en cas que la persona s’identifiqui amb un nom diferent del que consta en el seu document d’identificació oficial.

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Article 23.
Persones transgènere i persones intersexuals

  1. En l'àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especialment en l'àmbit educatiu i universitari, s'han d'establir per reglament les condicions perquè les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades d'acord amb el nom del gènere amb què s'identifiquen, encara que siguin menors d'edat.

Escriviu el nº de telèfon sense espais

Exemple:
DNI: 99999999z, NIF: z9999999 + lletra o núm., NIE: x9999999z

Per ajudar-nos a defensar els vostres drets, necessitem que ens faciliteu algunes dades. Per això, us demanem que contesteu totes les preguntes d’aquest qüestionari.

Podeu adjuntar fins a 4 documents en algun dels formats següents:
doc, odt, pdf, jpg, gif
La mida màxima d'aquest document és de 1.000 Kb.

Consentiment comunicacions en paper

D'acord amb la normativa vigent, vull rebre les comunicacions en format paper de tots els actes del procediment de tramitació de queixes del Síndic de Greuges

Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 8.30 h a 18 h. A l’agost, de 8.30 h a 17 h. Horari de matí de 8.30 h a 14 h: 5 de gener, Dijous Sant, 23 d’abril, 23 de juny, i 24 i 31 de desembre.

Consentiment a la consulta de dades

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, teniu dret a no aportar documents que ja tingui l’Administració i, en aquest supòsit, per poder tramitar la vostra sol·licitud, consultarem aquesta informació.

Marqueu la casella en cas que us oposeu a aquesta consulta directa, però llavors ens haureu de fer arribar la documentació per poder continuar la tramitació de la vostra sol·licitud.