Notícies

 • foto

  La síndica alerta de la tendència a l’alça dels indicadors de vulnerabilitat social de la infància

  La síndica i l’adjunta d’infància han debatut els informes anuals dels darrers dos anys davant de la Comissió d’Infància del Parlament

  La pobresa infantil ha crescut a Catalunya prop de 10 punts percentuals des del 2008

  L’atenció en l’àmbit de la salut mental està per sota de la prevalença de problemes de salut mental de la població infantil, i la mitjana de visites és clarament insuficient

  Les dades d’acolliment familiar no milloren al llarg dels anys

  Cal ajustar l’oferta i la demanda de l’FP per millorar els indicadors d’abandonament educatiu prematur

  Cal adaptar l’acollida i el suport que es dona als adolescents migrants no acompanyats en centres residencials, que actualment està augmentant de manera significativa

 • foto

  El Pacte contra la segregació escolar ha permès reduir més d’una quarta part dels desequilibris

  Malgrat els avenços, calen més esforços per assolir els objectius plantejats

  En una tercera part dels municipis amb més de 5.000 habitants els nivells de segregació escolar han augmentat malgrat el Pacte

  No s’han acomplert encara els compromisos de finançament establerts en el Pacte

  S’ha quintuplicat la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques

  S’ha de desplegar l’instrument de la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre per evitar la matrícula viva d’aquest alumnat a centres amb elevada complexitat

 • foto

  ''Vull que la institució esdevingui una eina transformadora de l’Administració''

  La síndica compareix al Parlament per explicar les prioritats del seu mandat

  La institució posarà l’accent en les polítiques socials, atenent al context econòmic i social que viu el país

  Vetllarà perquè totes les administracions utilitzin un llenguatge més clar i entenedor per a les persones

  Les queixes rebudes s’abordaran des de l’acord amb les administracions, no des de la imposició

 • foto

  La síndica alerta de l’augment del nombre d’infants en situació de vulnerabilitat social i de mancances estructurals en les polítiques per fer-hi front

  Gairebé el 70% dels infants en risc de pobresa severa no tenen accés a la renda garantida de ciutadania

  Les polítiques de transferències socials a Catalunya són menys efectives per combatre la pobresa que les europees

  L’increment del 36% del pressupost en polítiques d’infància no ha comportat una millora equivalent de la situació dels infants

  L’atenció en l’àmbit de la salut mental està per sota de la prevalença de problemes de salut mental de la població infantil, i la mitjana de visites és clarament insuficient

 • foto (c) Pixabay

  El Departament d’Educació accepta la recomanació de la síndica i es compromet a millorar la coordinació amb la DGAIA per atendre les necessitats dels joves extutelats

  A una jove extutelada se li va denegar una beca d’estudis al·legant que no quedava acreditada la seva independència econòmica i familiar

  El sistema de beques actuals no té en compte la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu

  El Departament d’Educació ha manifestat que crearà un sistema d’intercanvi de dades dels becaris tutelats i extutelats amb la DGAIA

Informes