Confirmació de baixa de l’e-Butlletí

La sol·licitud de baixa de l’e-Butlletí ha estat processada correctament.