900 124 124

La defensora dels infants

El Síndic de Greuges és la institució que defensa els infants i té la funció de garantir el respecte dels drets de la infància d'acord amb les lleis i la Convenció dels drets de l’infant. Esther Giménez-Salinas, síndica, n'és la titular. Aida C. Rodríguez, adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència, juntament amb un equip de persones, defensa específicament els drets dels infants i adolescents.

Quins temes tracta el Síndic