900 124 124

El defensor dels infants

El Síndic de Greuges és el defensor dels infants i té la funció de garantir el respecte dels drets de la infància d'acord amb les lleis i la Convenció dels drets de l’infant. Rafael Ribó, síndic, n'és el titular. M. Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència, juntament amb un equip de persones, defensa específicament els drets dels infants i adolescents.

Quins temes tracta el Síndic