900 124 124

Els teus drets

Els infants i els adolescents tenen, independentment de la seva l'edat, origen, sexe, raça o qualsevol altra circumstància uns drets que s'han de respectar.

Aquests drets tenen per finalitat que tots els infants tinguin satisfetes totes les seves necessitats i que siguin ben tractats i cuidats, i tinguin una vida adequada. Els pares i tutors han de cuidar els infants i els adolescents, però també el Govern ha d’ajudar els pares a cuidar els fills quan ho necessitin.

Els drets dels infants s'han recollit en un tractat internacional que s'anomena la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, que s’aplica a tots els infants i adolescents, és a dir als menors de 18 anys.

Alguns drets de la Convenció:

  • La Convenció reconeix el dret dels infants que qualsevol mesura que s’adopti sempre tingui en compte el seu interès superior.
  • Altres drets són el dret dels infants a créixer en família i a no ser separats dels pares, si no és per una causa major.
  • Un dret molt important és el dret dels infants a ser escoltats en totes les qüestions que els afectin.
  • La Convenció també recull el dret al joc i a la cultura.

Quasi tots els estats del món van signar davant l'Organització de les Nacions Unides que prendrien les mesures necessàries perquè es complissin aquests drets.

Espanya va signar aquesta convenció, de manera és de compliment obligat a Catalunya.

També hi ha la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. Aquesta llei ha estat desplegada per altres normes, com la que regula el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya, que és l’òrgan de participació dels infants i adolescents en l’àmbit de Catalunya. També hi ha consells municipals en molts municipis.

El Síndic també té un consell jove per a nois i noies de 14 i 15 anys i així pot copsar l’opinió i el coneixement que tenen els adolescents sobre els seus drets.