900 124 124

Què passarà amb la meva queixa?

Un cop rebem la teva queixa, valorarem si el Síndic pot actuar. Si és així:

  • Ens posem amb contacte amb les dues parts implicades (és a dir, tu i l'escola, o l'administració, la institució o la persona de què t'hagis queixat) per trobar una solució. No tinguis por de fer una queixa perquè la investigació és confidencial. Sempre que sigui possible, no direm el teu nom. Hi ha casos, però, en els quals és impossible no fer-ho, com ara en situacions d'assetjament escolar.
  • Si pensem que la situació és injusta i que tens raó farem les recomanacions i els advertiments necessaris perquè es corregeixi o es millori.
  • Tant si el teu problema es resol com si no, la teva queixa es publicarà, sempre respectant-ne l'anonimat, al resum anual del defensor dels infants i els joves.

El defensor dels infants i adolescents no fa sentències, ni posa multes ni sancions, però és una veu molt respectada que pot fer escoltar la teva queixa a molta gent. Pensa que en molts casos les resolucions del Síndic són acceptades.