900 124 124

A l’escola

  • Tens dret a rebre una formació integral que afavoreixi el ple desenvolupament de la teva personalitat.
  • Tens dret a un tracte digne i a ser protegit de tota agressió física o moral.
  • Tens dret que el teu esforç i la teva dedicació siguin valorats i reconeguts amb objectivitat.
  • Tens dret a rebre orientació escolar, formativa i professional.
  • Tens dret a participar en el funcionament i la vida de l'escola.
  • Tens dret a reunir-te al centre, a associar-te i a rebre informació.
  • Tens dret a rebre el suport i l'ajut que necessitis per compensar mancances o dificultats de tipus personal, econòmic, familiar, d'aprenentatge o alguna malaltia o discapacitat.
  • Tens dret que des de l'escola es protegeixin els teus drets.