900 124 124

En cas que estiguis hospitalitzat

 • Tens dret a ser hospitalitzat només en cas de no poder rebre les cures necessàries a casa.
 • Tens dret a estar acompanyat pels teus pares o la persona que els substitueixi el màxim de temps possible durant la teva estada a l'hospital, sense que això no obstaculitzi els tractaments que has de rebre.
 • Tens dret a una recepció i un seguiment individuals i, en la mesura que sigui possible, que es destinin els mateixos infermers i auxiliars per a aquesta recepció i les cures necessàries.
 • Tens dret a negar-te (per boca dels teus pares o de la persona que els substitueixi) coma subjecte d'investigació i a refusar qualsevol cura o examen amb un propòsit primordialment educatiu o informatiu ino terapèutic.
 • Tens dret a no rebre tractaments mèdics inútils i a no suportar sofriments físics i morals que es puguin evitar.
 • Tens dret a posar-te en contacte amb els teus pares o amb la persona que els substitueixi en moments de tensió.
 • Tens dret a ser tractat amb tacte, educació i comprensió, i que es respecti la teva intimitat.
 • Tens dret a rebre, durant la teva permanència a l'hospital, les cures per un personal qualificat que conegui perfectament les teves necessitats tant en el pla físic com en l'afectiu.
 • Tens dret a ser hospitalitzat juntament amb altres infants i que s'eviti la teva hospitalització entre adults.
 • Tens dret a disposar de locals moblats i equipats de manera que responguin a les teves necessitats en matèria de cures, d'educació i de jocs, així com a les normes oficials de seguretat.
 • Tens dret a continuar la teva formació escolar durant la teva permanència a l'hospital i a beneficiar-te de l'ensenyament dels mestres i del material didàctic que les autoritats escolares posin a la teva disposició, en particular en el cas d'una hospitalització perllongada, amb la condició que aquesta activitat no perjudiqui el teu benestar ni obstaculitzi els tractaments que se segueixen.
 • Tens dret a disposar, durant la teva permanència a l'hospital, de joguines adequades a la teva edat, de llibres imitjans audiovisuals.
 • Tens dret a poder rebre estudis en cas d'hospitalització parcial (hospitalització diürna) o de convalescència al teu domicili.
 • Tens dret a la seguretat de rebre les cures que necessitis, fins i tot en el cas que sigui necessària la intervenció de la justícia si els pares o la persona que els substitueixi te les neguen per raons religioses, de retard cultural, de prejudicis o no estan en condicions de fer els passos oportuns per fer front a la urgència.
 • Tens dret a l'ajuda econòmica, moral i psicosocial per ser sotmès a exàmens o tractaments que s'hagin d'efectuar necessàriament a l'estranger.