900 124 124

Si pateixes una discapacitat

  • Tens dret a rebre l'atenció necessària per al desenvolupament correcte de les teves aptituds.
  • A l'escola, tens dret a no ser discriminat, i a accedir-hi i romandre-hi en condicions d'igualtat amb els teus companys.
  • Tens dret que a l'escola t'assegurin el suport necessari perquè puguis assolir els mateixos objectius que la resta d'alumnes.
  • Tens dret que es flexibilitzin els continguts que aprens a l'escola, d'acord amb les teves necessitats.
  • Tens dret que es posin els mitjans per detectar al més aviat possible les teves necessitats educatives.
  • Tens dret a no ser escolaritzat en un centre d'educació especial, si no és com a últim recurs i sempre d'acord amb les teves necessitats.
  • Tens dret a obtenir ofertes formatives adaptades a les teves necessitats si no pots assolir els objectius de l'educació obligatòria.