900 124 124

Si has estat adoptat

  • Tens dret, representat pels teus pares, a conèixer les dades sobre els teus orígens de què disposin les entitats, sens perjudici de les limitacions que es puguin derivar de la legislació dels països que han intervingut en l'adopció.
  • Pots demanar, en interès de la teva salut, les dades biogenètiques dels teus progenitors.