900 124 124

Si has arribat sol a Catalunya

  • Tens dret que les decisions de totes les institucions de benestar social públiques o privades, tribunals de justícia, autoritats administratives o cossos legislatius tinguin en compte el teu interès primordial.
  • Tens dret a la integritat física i moral, i a no ser sotmès a cap tracte inhumà.
  • Tens dret a ser protegit i tutelat per l'entitat pública competent.
  • Tens dret a ser informat de les decisions que t'afectin.
  • Tens dret a manifestar i al·legar tot allò que convé als teus interessos.
  • Tens dret a ser escoltat.
  • Tens dret a rebre formació, escolar o laboral.
  • Tens dret a comunicar-te amb la teva família.