Rodes de premsa i entrevistes

Roda de premsa del Síndic (22 d'abril de 2010)

Roda de premsa íntegra del síndic, Rafael Ribó, amb relació al recurs presentat pel Defensor del Pueblo a la Llei del Síndic de Greuges. (Durada: 20 minuts).

Videos (62)