Rodes de premsa i entrevistes

Declaracions sobre la sentència de l'Estatut

Compareixença del Síndic per valorar la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya.

Parlament de Catalunya, 29 de juny de 2010.

Videos (62)