Rodes de premsa i entrevistes

Roda de premsa de presentació informe sobre el dret d'accés a la informació pública

Rafael Ribó presenta l'informe monogràfic sobre el dret d’accés a la informació pública. El document, a partir de l’experiència en la tramitació de queixes de persones a qui s’ha denegat l’accés a determinada informació pública, evidencia les dificultats que la regulació vigent, parcial i dispersa, planteja per defensar aquest dret.

Data: 9 de març de 2012
Lloc: Parlament de Catalunya
Durada: 21' 43''
Autor: Parlament de Catalunya

Videos (62)