Rodes de premsa i entrevistes

Comunicat del Síndic de 20 de setembre de 2017

El Síndic demana que les actuacions del Govern espanyol respectin el codi de drets internacional i el marc legal establert a l'Estat democràtic i constitucional.

Videos (62)