Estudis i informes monogràfics

Informes extraordinaris sobre temàtiques concretes.

 • Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre l'atenció a la gent gran dependent a Catalunya. Febrer 2004

  Accés al document en format pdf

 • Informe extraordinari sobre el servei públic de subministrament elèctric, una reflexió sobre els drets dels ciutadans. Gener 2004

  Accés al document en format pdf

 • Informe extraordinari del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya sobre els centres residencials d'atenció educativa per a infants i adolescents a Catalunya. Juliol 2003

  Accés al document en format pdf

 • Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre l'Aproximació a la situació de l'atenció primària de la salut a Catalunya. Octubre 2002

  Accés al document en format pdf

 • Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre l'actuació de l'Administració pública en matèria de prevenció i intervenció davant el risc d'inundacions i avingudes. Novembre 2000

  Accés al document en format pdf

 • Informe extraordinari sobre els centres d'acolliment per a infants desemparats, 1999 ; Informe extraordinari sobre els espais de joc a Catalunya, 1999

  Accés al document en format pdf

<<9/9>>>