Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Equip de treball- Part 5

Procediment per a elegir un membre de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Posició del grup.

Intervinent: Salvador Milà i Solsona (Membre) | Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 1' 44''

Videos (22)