Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Equip de treball- Part 9

Procediment per a elegir un membre de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Resposta.

Intervinent: Rafael Ribó i Massó (Síndic de Greuges) | Institució del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 5' 48''

Videos (22)