Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Equip de treball- Part 11

Procediment per a elegir un membre de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Votació.

Intervinent: Dolors López Aguilar (Presidenta) | Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 21''

Videos (22)