Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Equip de treball- Part 12

Procediment per a elegir un membre de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Explicació del vot.

Intervinent: Marina Geli i Fàbrega (Membre) | Grup Parlamentari Socialista

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 21''

Videos (22)