Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Activitats- Part 2

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011. Intervenció.

Intervinent: Marina Geli i Fàbrega (Membre) | Grup Parlamentari Socialista

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 9' 42''

Videos (22)