Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Activitats- Part 5

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011. Intervenció.

Intervinent: Pere Aragonès i Garcia (Membre) | Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 10' 58''

Videos (22)