Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Activitats- Part 7

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011. Per aclariments.

Intervinent: M. Dolors Montserrat i Culleré (Membre) | Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 1' 19''

Videos (22)