Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Activitats- Part 9

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011. Resposta.

Intervinent: Rafael Ribó i Massó (Síndic de Greuges) | Institució del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 20' 27''

Videos (22)