Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Activitats- Part 10

Ordenació del debat. S'aixeca la sessió

Intervinent: Dolors López Aguilar (Presidenta) | Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 8''

Videos (22)