Comissió 12.03.12 (Informe anual 2011 Part 1)

Comissió del Síndic 12.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 1

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Ordenació del debat.

Intervinent: Dolors López Aguilar (Presidenta) | Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 12/03/2012

Durada: 57''

Videos (25)