Comissió 12.03.12 (Informe anual 2011 Part 1)

Comissió del Síndic 12.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 2

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Presentació

Intervinent: Rafael Ribó i Massó (Síndic de Greuges) | Institució del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 12/03/2012

Durada: 6' 53''

Videos (25)