Comissió 12.03.12 (Informe anual 2011 Part 1)

Comissió del Síndic 12.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 3

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Presentació.

Intervinent: Jordi Sànchez i Picanyol (Adjunt general) | Institució del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 12/03/2012

Durada: 12' 21''

Videos (25)