Comissió 12.03.12 (Informe anual 2011 Part 1)

Comissió del Síndic 12.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 8

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Intervenció.

Intervinent: Violant Mascaró i López (Membre) | Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 12/03/2012

Durada: 11' 9''

Videos (25)